ECFR Sofia

Пет нарастващи предизвикателства пред Китай на Западните Балкани

Поведението на Китай през последните години представя отчетливи доказателства, че страната е в процес на изграждане на дългосрочно, многопластово и дълбоко присъствие на Западните Балкани

Кръгла маса на тема киберсигурност, 10.06

ЕСВП София, в сътрудничество с НАТО, проведе виртуална кръгла маса на тема киберсигурност. Участниците обсъдиха как можем да се предпазим от злонамерените участници в киберпространството през 21 век.

Спасяването на глобализацията

Подобно на други скорошни системни кризи, коронавирус пандемията ни изправи пред неприятната истина: рисковете, свързани с международната отвореност, могат значително да надвишат плюсовете от нея. За да просъществуват многостранните рамки, те трябва да бъдат отново да бъдат в услуга на националния суверенитет.

Испания се превръща в Айзенхауер: Коронавирус, сближаване и завръщане на преговорите за МФР

Възстановяването след коронавируса застрашава европейското сближаване, а опитът на Испания да преодолее разделението север-юг вероятно ще се провали. За онези, които редовно посещават срещите на…