ECFR Sofia

Спутник в Европа: Какво може да означава руската ваксина за европейския здравен суверенитет?

Европейският съюз се превърна в главната платформа за стратегическо планиране в здравеопазването, но все още има много работа, за да осигури повече доверие и сплотеност между своите държави членки при бъдещи здравни кризи

Как Европа може да възстанови мултилатерализма след Ковид-19

В новия си доклад, „Как Европа може да изгради наново мултилатерализма след Ковид-19“, Антъни Дуоркин, директор на научните изследвания в ЕСВП и старши изследовател, представя как пандемията е довела до нов дневен ред за мултилатерализма

Отблъскване, задържане и ангажиране: Как трябва да подходи Европейският съюз към отношенията си с Русия

Основни заключения: През последните години Европейският съюз основава своята политика спрямо Русия на скромни санкции, периодични предложения за ангажиране с нея, както и внимателно приспособяване…

Полезни врагове: Съперничеството между Турция и Обединените арабски емирства прекроява Близкия изток

Турция и Обединените арабски емирства са въвлечени в десетгодишна вражда, която изменя геополитическия ред в Близкия изток и Северна Африка.Двете държави гледат една на друга…

България и Европейската зелена сделка

Софийският офис на ЕСВП организира кръгла маса, посветена на социално-икономическите възможности, които се откриват пред България чрез механизмите на Европейската зелена сделка. Проследете дискусията на…

За 70% от българите зелените мерки трябва да са приоритет в управлението

Това сочат данните от национално представително проучване на ЕСВП Въпреки мълчанието на политиците за Зелената сделка през последната година, българското общество смята мерките по нея…

След Котону: Как Европа може да изгради нови отношения с Африка през 2021 г.

Ново стратегическо партньорство между Африка и Европа е поставено на масата. Но то ще се осъществи само ако Европейският съюз обедини държавите си членки в дискусия по същество с Африканския съюз.

Геополитика на Европейската зелена сделка

В съвместен политически документ, озаглавен “Геополитиката на европейската зелена сделка”, Европейският съвет за външна политика (ECFR) и базираният в Брюксел икономически тинк-танк Bruegel очертават геополитическите последици от Зелената сделка. Авторите разглеждат ефектите от целенасочените усилия за “износ” на климатичната политика, но също така и нежеланите странични ефекти.