ECFR Warsaw

Eurowybory – Perspektywa Paryża

Thomas Klau komentuje rozczarowanie wielu Francuzów wobec polityki wewnętrznej i europejskiej przez wyborami do Parlamentu Europejskiego

Rykoszet obietnic

Piotr Buras dla Instytutu Idei o tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego

Brytyjska zagadka

Mark Leonard udziela wywiadu nt. sytuacji ekonomiczno-społecznej Wielkiej Brytanii dla kwartalnika „Instytut Idei”