ECFR Warsaw

Europa zagłosowała

Szefowie i eksperci siedmiu europejskich biur ECFR komentują wyniki wyborów w swoich krajach

Europa głosuje

Komentarze i analizy ekspertów ECFR na temat wyborów do Paralamentu Europejskiego

Globalne konsekwencje kryzysu na Ukrainie

Według nowej serii raportów ECFR poświęconej międzynarodowym konsekwencjom kryzysu na Ukrainie, reakcja Europy na działania Rosji jest testem na jedność Unii Europejskiej