ECFR Warsaw

Eksperci ECFR o szczycie Partnerstwa Wschodniego w Wilnie

Szczyt Partnerstwa Wschodniego w Wilnie ( 28-29 listopada) dotyczy trzech krajów: Gruzja i Mołdawia mają parafować umowy stowarzyszeniowe z UE oraz poczynić dalsze postępy na drodze do integracji europejskiej. Z drugiej strony Ukraina zrezygnowała w ostatniej chwili, pod naciskiem Rosji, z podpisania umowy.

Po Wilnie: Jak Polska i Niemcy mogą wzmocnić politykę wschodnią UE

Wileński szczyt Partnerstwa Wschodniego może okazać się punktem zwrotnym w polityce wschodniej UE. Podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą i parafowanie porozumień z Mołdową i Gruzją byłoby wielkim krokiem w kierunku zbliżenia wschodnich partnerów do UE, stabilizacji jej wschodniego sąsiedztwa i reform przeobrażających te kraje zgodnie z zasadami rządów prawa, demokracji i wolnego rynku.