Brytyjska zagadka

Mark Leonard udziela wywiadu nt. sytuacji ekonomiczno-społecznej Wielkiej Brytanii dla kwartalnika „Instytut Idei”

„Ludzie są bardziej otwarci na imigrantów, kiedy gospodarka ma się dobrze – a od kilku lat, od początków kryzysu finansowego, okoliczności są niesprzyjające. (…) Musimy zacząć zauważać, że ekonomiczny punkt ciężkości przesuwa się z Zachodu na Wschód. Byłe kolonie stają się nowymi mocarstwami.

Pełny tekst artykułu, który ukazał się w kwartalniku Instytutu Idei (nr 6, wiosna 2014), znajduje się tutaj.

European Council on Foreign Relations nie zajmuje stanowisk zbiorowych. Publikacje ECFR reprezentują jedynie poglądy poszczególnych autorów.