Turkey as a mid-sized power in the post-Soviet region: implications for the EU

Rosnące wpływy Turcji w regionie, stanowią jednocześnie wyzwanie i szansę dla UE

Publication cover

Na początku lat 90. Rosja miała monopolistyczną pozycję w regionie poradzieckim. Obecnie jest kilku aktorów „grających” w tym obszarze, są to przede wszystkim cztery mocarstwa: Rosja, Chiny, UE (zróżnicowana wewnętrznie) i USA.

Wpływ dwóch sąsiadujących państw: Turcji i w mniejszym stopniu Iranu, a także Indii, Japonii i Korei Południowej również rośnie. Najbliższe lata prawdopodobnie przyniosą  dalsze stopniowe osłabienie rosyjskich wpływów. Niemniej jednak Moskwa z pewnością pozostanie w gronie graczy.

Jednym z głównych beneficjentów tego geostrategicznego trzęsienia ziemi może być Turcja, mimo, że jej wpływ w tym obszarze będzie zależeć w znacznej mierze od zdolności do rozwiązania problemów wewnętrznych. Rosnące wpływy Turcji w regionie, stanowią jednocześnie wyzwanie i szansę dla UE. Z jednej strony, Turcja, poza USA, jest najważniejszym partnerem w postsowieckiej przestrzeni. Z drugiej strony, Ankara często podejmuje własne działania bez koordynacji z Brukseli.

Pełen tekst policy brief dostępny jest tutaj.

Publikacja jest częścią projektu „Turcja jako mocarstwo regionalne w przestrzeni poradzieckiej – wnioski dla Polski i Unii Europejskiej

Projekt został współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2013”.

European Council on Foreign Relations nie zajmuje stanowisk zbiorowych. Publikacje ECFR reprezentują jedynie poglądy poszczególnych autorów.