Dlaczego Europa potrzebuje nowej globalnej strategii

Europa potrzebuje nowej strategii polityki zagranicznej

Full text available in
Summary available in

Europa potrzebuje nowej strategii polityki zagranicznej. Wiele metod, które przynosiły dobre rezultaty dla UE w przeszłości, jest obecnie nieefektywnych i szkodliwych. Oficjalna strategia UE – Europejska Strategia Bezpieczeństwa – będzie obchodzić swoje 10-lecie w grudniu, ale Europa i świat zmieniły się w ostatniej dekadzie tak dramatycznie, że UE nie może po prostu trzymać się dalej swojej zdezaktualizowanej strategii.

Europa traci władzę i wpływy jako aktor  w polityce zagranicznej i musi opracować nowy zestaw priorytetów  dot.  sposobów współpracy z resztą świata. Rada Europejska omówi w grudniu kwestie obronne  po raz pierwszy od początku kryzysu w strefie euro. Europejscy przywódcy powinni wykorzystać tę okazję , aby doprowadzić do gruntownego ponownego przemyślenia strategicznych założeń .

Nowa analiza ECFR: Why Europe needs a new global strategy identyfikuje 6 kluczowych zagadnień, które hamują Europę  i którymi należy się zająć:

  1. Europejski  soft power zmaga się z trudnościami w dobie globalnego przebudzenia;
  2. Europejska pomoc rozwojowa i wsparcie gospodarcze tracą wpływ w obliczu wielkich darczyńców;
  3. “Efektywny multilateralizm ” jest trudniejszy w dobie rosnących neowestfalskich potęg;
  4. Liberalny interwencjonizm jest trudniejszy  ze względu na swoje zużycie i cięcia w wydatkach  na obronę;
  5. Mniejsze zaangażowanie USA zmienia stosunki  transatlantyckie;
  6. Obecność UE w Azji ograniczona jedynie do wpływów gospodarczych jest niewystarczająca.

Susi Dennison: “Europejski  soft power jest coraz słabszym atutem w świecie, w którym inne regiony i potęgi są coraz bardziej pewne siebie i mniej skłonne, aby opierać swoją politykę na stosunkach z Zachodem . UE nie powinna rezygnować ze swoich wartości, ale musi przemyśleć, w jaki sposób najlepiej można je promować, gdy ideologiczna, finansowa i polityczna konkurencja w sąsiadującej z UE Wschodniej i Południowej Europie będzie nadal wysoka, a nawet wrośnie w nadchodzących latach.”

Richard Gowan: “Tradycyjny multilateralizm nie jest solidną podstawą dla strategii w neowestaflskim świecie. Europejczycy coraz bardziej muszą poszukiwać korzystniejszych form, aby znaleźć alternatywę dla zablokowanej przez kryzys ONZ. Jednak multilateralizm à la carte grozi ryzykiem podziałów w UE: Francja i Wielka Brytania są zazwyczaj bardziej skłonne do manewrowania wokół międzynarodowych przeszkód prawnych niż Niemcy.”

Mark Leonard : “Żaden rząd narodowy lub globalna firma nie opierałaby swojej polityki na strategii mającej 10 lat. UE potrzebuje nowego podejścia w erze globalizacji ukierunkowanej przez Chiny. W obliczu wycofywania się Ameryki  i globalnego przebudzenia politycznego, idea soft power –poglądu,  że ludzie chcą być tacy jak my – jest sprzeczna z duchem czasu. “

Hans Kundnani: “Jest mało prawdopodobne, że Europa może skutecznie odsunąć się od geopolityki i stać się “europejską Japonią “- bez zdolności lub woli do wykorzystania siły militarnej z wyjątkiem samoobrony. Ponadto, mniejsze zaangażowanie USA  oznacza, że ​​oczekuje się od Europejczyków wzięcia odpowiedzialności za rozwiązywanie problemów  w swoim sąsiedztwie.”

Nick Witney: “Strategia bezpieczeństwa UE 2003 to produkt z minionej epoki –czasów, kiedy Zachód wciąż rządził światem i UE była o połowę mniejsza niż dzisiaj. Bruksela boi się ponownego otwarcia , ponieważ lęka się, że dzisiejsze 28 państw członkowskich ma  bardzo różne światopoglądy. Ale właśnie z tego powodu potrzebujemy debaty.”

Publikacja “Why Europe needs a new global strategy” napisana przez Susi Dennison, Richarda Gowana, Hansa Kundnani’ego, Marka Leonarda i Nicka Witney’a dostępna jest w języku angielskim na stronie ECFR.

Wątki z analizy ECFR będę dyskutowane podczas najbliższej debaty “Europa w niczyim świecie: dlaczego UE potrzebuje strategii globalnej” z udziałem Marka Leonarda, dyrektora ECFR, która odbędzie się 4 grudnia w godz. 15:30 – 17:30 w siedzibie Fundacji Batorego.