National Office articles

Спасяването на глобализацията

Подобно на други скорошни системни кризи, коронавирус пандемията ни изправи пред неприятната истина: рисковете, свързани с международната отвореност, могат значително да надвишат плюсовете от нея. За да просъществуват многостранните рамки, те трябва да бъдат отново да бъдат в услуга на националния суверенитет.

Испания се превръща в Айзенхауер: Коронавирус, сближаване и завръщане на преговорите за МФР

Възстановяването след коронавируса застрашава европейското сближаване, а опитът на Испания да преодолее разделението север-юг вероятно ще се провали. За онези, които редовно посещават срещите на…