Wsparcie dla Ukraińskiej Rewolucji

Skorumpowany reżim prezydenta Janukowycza upadł. Ukraina ma teraz szansę by narodzić się na nowo jako naród polityczny

Publication cover
Pełny tekst dostępny w

Skorumpowany reżim prezydenta Janukowycza upadł. Ukraina ma teraz szansę by narodzić się na nowo jako naród polityczny, zostawiając za sobą w tyle stary dysfunkcyjny system. Jednak nie będzie to łatwe zadanie. Przed Ukrainą stoi nieunikniona katastrofa gospodarcza, której źródłem jest samo państwo. Partie parlamentarne oraz różne grupy na Majdanie dzieli przepaść, a wydarzenia w Kijowie nie zmieniły jeszcze nastawienia wschodnio-południowej Ukrainy wspierającej starą władzę reżimu.

Rosja wciąż ma ogromny wpływy na Ukrainie, których może używać w mniej lub bardziej produktywny sposób. Skumulowane straty wywołane pełną wojną handlową z Rosją – skutkującą wyższymi cenami gazu, ograniczonymi pożyczkami lub ich wycofaniem oraz sankcjami  eksportowymi – uderzyłyby bardzo mocno w cały kraj. Rosja będzie miała również bardzo znaczący wpływ w nadchodzących wyborach i może uciekać się do takich metod takich jak straszenie wizją, że przyczyni się do rozłamu państwa.

W najnowszej publikacji ECFR – Supporting the Ukrainian Revolution Andrew Wilson analizuje sytuację na Ukrainie i wnioskuje, że UE powinna wesprzeć nowy rząd ukraiński poprzez:

  • Wsparcie ekonomiczne: najpilniejszymi wyzwaniami dla rządu jest sytuacja finansowa oraz stabilizacja regionalna. Państwo jest zrujnowane i nie może dłużej polegać na rosyjskiej pomocy. Ukraina potrzebuje zarówno awaryjnej pomocy gospodarczej, jak i radykalnych reform: Unia powinna zatem pomóc Ukrainie w jak najszybszym udziale w nowym programie sugerowanym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz powinna wziąć pod uwagę natychmiastowe wsparcie pomostowe.
  • Reforma konstytucyjna: Unia powinna zaoferować jak najwięcej pomocy, by pozwolić Ukrainie zbudować solidny system demokratyczny, opierający się o podstawy prawne i który będzie miał legitymizację obywateli. Unia powinna również zaoferować pomoc w przeprowadzeniu dochodzeń dotyczących przestępstw, zabezpieczeniu nielegalnej broni oraz przeprowadzeniu wyborów.
  • Europejska przyszłość Ukrainy: Z symbolicznego punktu widzenia jest ważne, by Unia na nowo rozpoczęła negocjacje dotyczące Umowy Stowarzyszeniowej, ale nie powinna powtarzać zeszłorocznych błędów. W dalszej perspektywie, Unia powinna być bardziej otwarta na dyskusję odnośnie przyszłego członkostwa Ukrainy oraz powinna kłaść większy nacisk na znaczenie przeprowadzenia bolesnych acz niezbędnych reform przez Ukrainę.

European Council on Foreign Relations nie zajmuje stanowisk zbiorowych. Publikacje ECFR reprezentują jedynie poglądy poszczególnych autorów.