За нас

Софийският офис на Европейски съвет за външна политика е основан през октомври 2007, за да въвлече българската политическа общност в дискусия по европейските външнополитически въпроси и за да работи като свързващ център с Югоизточна Европа и Кавказ.

Офисът се помещава в офиса на Център за либерални стратегии, водеща анализаторска неправителствена организация, оглавявана от Иван Кръстев.

Софийският офис допринася с анализи, контакти и публични дейности, за да разшири мисията на ЕСВП.

ECFR Sofia partners

Centre for Liberal Strategies
Communitas Foundation
Bulgarian Memory Foundation
European Parliament