Екип

Весела Чернева
Заместник-директор на ЕСВП

Мария Симеонова​
Директор на софийски офис на ЕСВП
[email protected]

Магдалена Парапанова
Офис и програмен координатор
[email protected]

Владимир Шопов
Гост-изследовател, Азия
[email protected]

Мария Трифонова
Гост-изследовател, климат
[email protected]