ECFR Sofia

Какво е останало от ерата на Кол?

Въпреки множеството промени, някак парадоксално, Европа днес изглежда по-близо до визията си от 90-те, отколкото някога е била.