Piotr Buras: Unia obronna i tak powstanie

Ambicje unii obronnej  są mniejsze, co nie znaczy wcale, że implikacje polityczne tego projektu należy lekceważyć.

„Odklejenie się” Polski od Europy Zachodniej w kwestii kształtowania wspólnej polityki obronnej UE zagraża polskim interesom – pisze dyrektor warszawskiego biura think tanku European Council on Foreign Relations.“

Cały artykuł, który ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita, dostępny jest tutaj.

Европейският съвет за външна политика не заема колективни позиции. Този коментар, както всички публикации на ЕСВП, представя само авторовото мнение.