Powrót do europejskiej potęgi

UE musi uczciwie ocenić swoje możliwości i na tej podstawie wyznaczyć wybrane cele w polityce zagranicznej

Publication cover
Pełny tekst dostępny w
Streszczenie dostępne w

UE musi uczciwie ocenić swoje możliwości i na tej podstawie wyznaczyć wybrane cele w polityce zagranicznej. Muszą one mieć poparcie wszystkich państw członkowskich, gdyż tylko to pozwoli na zgodność i jedność w działaniu.

Najnowsza publikacja ECFR: „Powrót do europejskiej potęgi” została wydana po zgodzie Rady Europejskiej dla rozpoczęcia drugiej fazy unijnego przeglądu globalnej strategii Federiki Mogherini. Eksperci ECFR, którzy długo oczekiwali na tego rodzaju weryfikację i sami od dawna o nią apelowali, zapewniają, że UE ciągle jest w stanie skutecznie chronić własne interesy i wartości. Jest to możliwe w przypadku zachowania realizmu w swoich działaniach.

ECFR zaleca dokładną priorytyzację  wyzwań, które Mogherini wymienia w swoim raporcie, na czele z Rosją i konfliktem na Ukrainie oraz kryzysami na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej. Aby zaradzić wewnętrznej dynamice, która jest zmienną zbieżnych i przeciwstawnych interesów narodowych, rekomenduje powołanie grupy reprezentantów państw członkowskich, funkcjonującej na zasadzie „konwencji międzyrządowej”, która będzie w stanie przedstawić interesy poszczególnych krajów w przeciągu nadchodzącego roku.

 

 

 

W publikacji można odnaleźć również  kilka kluczowych strukturalnych i politycznych zmian jak np.:

·         program strategii wobec każdego regionu powinien być oparty przede wszystkim na dwóch wartościach: prawach człowieka i rządach prawa, zwłaszcza w stosunku do Chin, podkreślając w ten sposób, że jest to część całościowej strategii europejskiej. Gdy sytuacja będzie wymagała współpracy z podmiotami nieprzestrzegającymi norm prawa międzynarodowego, UE powinna uniknąć pułapki podwójnych standardów: jasno zaznaczając, że będziemy współpracować, ale na zasadach transakcyjnych

·         nowy podział obowiązków w relacjach transatlantyckich, gdzie UE odgrywa taką samą rolę w kwestiach bezpieczeństwa jak NATO oraz gdzie większe państwa europejskie – zwłaszcza Niemcy – biorą większą odpowiedzialność wewnątrz sojuszu

W kwestii wschodniego sąsiedztwa i Rosji w publikacji znajdują się następujące rekomendacje:

·         wsparcie dla wschodniego sąsiedztwa – umacnianie niezależności w kwestiach ekonomicznych i bezpieczeństwa

·         „trudna miłość” – dwutorowa polityka wobec Rosji oparta na sankcjach i stałym kontakcie, jasno komunikując, że chcemy działających i długotrwałych relacji, ale na zasadach, które nie pogwałcają naszych wartości

W sprawach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej ECFR przedstawia następujące rekomendacje:

·         wsparcie regionalnych podmiotów, które biorą odpowiedzialność za swoje sąsiedztwo, przy jednoczesnym zaangażowaniu wysiłków dyplomatycznych mających za zadanie deeskalację, w sytuacjach gdy możemy pozytywnie wpłynąć na ich przebieg

·          kierować naszą ograniczoną zdolność niesienia pomocy tam, gdzie mamy siłę oddziaływania: czyli do państw, które są dużo mniej uwikłane w regionalny kryzys, upewniając się w ten sposób, że ich sytuacja się nie pogorszy np.: Jordania, Liban, Maroko, czy Tunezja

Na temat Afryki eksperci doradzają:

·         rozwinięcie euro-afrykańskich ram dla współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa w kwestii zagrożenia ze strony grup terrorystycznych

·         kierować europejską pomoc wspierającą działania mające za zadanie zapobieganie kryzysom, dobre zarządzanie państwem oraz ochronę rządów prawa w najwrażliwszych krajach kontynentu, łącznie z Liberią, Sierra Leone i Gwineą

Susi Dennison, współautorka „Powrotu do europejskiej potęgi” oraz jedna z dyrektorów programu ECFR European Power napisała:

„W 2003 roku, Europa była opowieścią o sukcesie, którego uosobieniem stało się popularne stwierdzenie: „Europa nigdy nie była tak bogata, bezpieczna i wolna”. Reszta świata zdawała się nas naśladować, a model liberalnej demokracji rozprzestrzeniać na świecie.”

„W 2015 roku taki optymizm jest odległym snem. UE i państwa członkowskie, nękane ekonomicznymi i politycznymi niepokojami, stały się bojaźliwe i introwertyczne. Przeróżne kryzysy uderzyły w granice Europy zaś nasi decydenci stają się coraz bardziej świadomi ile mocy ubyło Staremu Kontynentowi.”

 

Na język polski przetłumaczył Bartosz Duda.

European Council on Foreign Relations nie zajmuje stanowisk zbiorowych. Publikacje ECFR reprezentują jedynie poglądy poszczególnych autorów.