Connectivity wars: geoekonomiczne bitwy przyszłości

Dlaczego finanse, migracje i handel będą geoekonomicznymi polami rozgrywek mocarstw i regionalnych potęg?

Publication cover
Pełny tekst dostępny w

Podczas gdy w ramach obecnie trwającego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos dużo uwagi poświęca się z nowej cyfrowej ekonomii lub tzw. „czwartej rewolucji przemysłowej”, nowy zbiór esejów ECFR rzuca światło na ciemne strony współzależności, analizując jak geo-ekonomiczne bitwy grożą rozpadem światowego ładu gospodarczego.

Connectivity Wars: Why migration, finance and trade are the geo-economic battlegrounds of the future”, pod redakcją Marka Leonarda, to zbiór 23 esejów analizujących jak światowe mocarstwa militaryzują wzajemne powiązania w ramach światowego systemu gospodarczego, aby wzajemnie się atakować. Sankcje, manipulacje walutami, bojkoty i kampanie zbywania publicznych aktywów, kontrola przepływów migracyjnych, infrastruktury cyfrowej i fizycznej i inne narzędzia są używane przez państwa na całym świecie.

W publikacji podkreśla się również, które kraje tworzą nową grupę „geoekonomicznego G7”. Podczas gdy USA dominuje na wielu frontach, szczególnie w sferze międzynarodowych finansów, inni gracze dysponują znacznymi wpływami w swoich niszach jak np. UE, która jako największy rynek na świecie, wyznacza rozwiązanie regulacyjne, oraz Chiny jako infrastrukturalne supermocarstwo stają się centrum architektury Internetu.

Mark Leonard, autor „Connectivity Wars” i dyrektor ECFR, powiedział:

„Delegaci z całego świata spotykają się w tym tygodniu w Davos na Światowym Forum Ekonomicznym, co jest najbardziej wymownym wyrazem współzależności zglobalizowanego porządku. Ale pod płaszczykiem współpracy trwają zaciekłe geo-ekonomiczne konflikty, które zakłócają: handel i inwestycje, prawo międzynarodowe, Internet, połączenia komunikacyjne i przepływ ludzi. Są to nowoczesne wojny oparte o zależności.”

„Działalność gospodarcza, we wszystkich jej formach, jest używana jako broń. W obliczu zmęczonych wojnami społeczeństw i kurczących się budżetów państwowych, zachodnie mocarstwa realizują swoje wpływy poprzez oddziaływanie na globalną ekonomię, finanse i handel. Inne mocarstwa robią to poprzez kontrolę nad migracją lub budowanie alternatywnych instytucji multilateralnych, które mają rywalizować z architekturą systemu z Bretton Woods.”

Współzależności, kiedyś rozsławione jako bariera dla konfliktów, zmieniły swoje oblicze stając się elementem wywierania wpływu. Łatwość, z jaką kraje militaryzują współzależności, jest złą wróżbą dla obecnego porządku świata.”

W przedmowie do publikacji,  Michael Schwarz, dyrektor wykonawczy Mercator Stiftung, powiedział:

Globalizacja i bliskie zależności globalnej gospodarki podniosły miliard ludzi z ubóstwa i pomogły firmom rozwijać się, co zbiegło się z okresem pokoju między mocarstwami.”

„Jednak zaczynamy zdawać sobie sprawę, że istnieje druga strona medalu. Ta sama współzależność, która sprowadziła świat bliżej siebie, przyczyniła się do powstania nowych zagrożeń i wrażliwych na atak obszarów.”

European Council on Foreign Relations nie zajmuje stanowisk zbiorowych. Publikacje ECFR reprezentują jedynie poglądy poszczególnych autorów.