Brexit – szansa dla Chin

Chiny są gotowe, żeby skorzystać z szansy, jaką daje im podzielona Europa i osłabiona Wielka Brytania po Brexicie

Publication cover
Pełny tekst dostępny w
Streszczenie dostępne w

W przeciwieństwie do pesymistycznych ocen, płynących m.in. z Japonii, Chiny widzą Brexit jako źródło niebagatelnych możliwości dla swojej gospodarki i międzynarodowej pozycji– wynika z nowego raportu ECFR.

Raport pt. „China and Brexit: What's in it for us?” to specjalne wydanie serii China Analysis, które przygląda się pierwszym opublikowanymchińskimkomentarzom w następstwie szoku po Brexit. Chociaż istnieją obawy związane ze zwiększoną niepewnością i potencjalną utratą furtki dla inwestycji w UE w postaci Wielkiej Brytanii, chińscy autorzy są znacznie bardziej optymistyczni niż ich sąsiedzi w Azji Wschodniej, jeśli chodzi o ich perspektywy po Brexit.

Chińscy autorzy zdają się zgadzać z poglądem zwolenników Brexit, że bardziej niezależna Wielka Brytania będzie w lepszej pozycji, by uzgodnić obopólnie korzystnąumowę o wolnym handlu z Chinami –taką możliwość oficjalnie potwierdziło chińskie Ministerstwo Handlu. Zakładając zgodnie z chińskimi oczekiwaniami, że Wielka Brytania pozostanie dużą gospodarką nawet po Brexit, umowa handlowa przyniosłaby faktyczne korzyści ekonomiczne. Podpisanie umowy mogłoby również zwiększyć intensywność relacji Brytanii zChinami, co byłoby realną korzyścią.

Zależność Wielkiej Brytanii od Chin

Według chińskich źródeł, taki układ może sprawić, że Wielka Brytania będzie bardziej zależna od Chin i tym samym bardziej skłonna popierać interesy Chin na forach międzynarodowych. Li Xiaopeng twierdzi, że ta zależność będzie prowadzić również do tego, że Wielka Brytania będzie promować umiędzynarodowienie yuana „jeszcze bardziej”, a Zhao Hongwei spodziewa się, że Wielka Brytania po Brexicie będzie mieć „wiodący głos” wspierający starania Chin o status gospodarki rynkowej (MES). Pojawia się także możliwość, że Wielka Brytania zniesie embargo wobec eksportu broni do Chin. Byłby to kolejny obszar relacji, w którym nowa niezależność od Europy a zależność od Chin doprowadziłaby do umocnienia militarnej pozycji Chin.

 

Podzielona Europa

Podzielona Europa jest postrzegana jako ekstra szansa dla Chin. Chińscy naukowcy prognozują, że Brexit osłabi wewnętrzne wartości UE, co doprowadzi do rozmiękczenia europejskiej postawy wobec łamania praw człowieka w Chinach. Oczekuje się również, że konkurencja gospodarczao chińskie inwestycjemiędzy Wielką Brytanią a UE doprowadzi do uzyskania lepszych warunków dla chińskich firm. W tym kontekście wyjątkiem jest jedynie ostatnie wstrzymanie decyzji Londynu dotyczące rozpoczęcia inwestycji budowy elektrowni atomowej Hinkley Point C, wartej 18 mld funtów, ze względu na obawy wobec 30% udziałów Chin w tym wrażliwym nuklearnym przedsięwzięciu.

Francois Godement, dyrektor programu Azji i Chiny ECFR, wyjaśnił różnice między Japonią a Chinami ze względu na charakterystykę ich inwestycji w Wielkiej Brytanii: „Japonia jest zaangażowana w poważne inwestycje od podstaw w sektorze produkcyjnym, gdzie ma znaczne fizyczne aktywa. Nagły spadek wartości funta jest ciosem dla japońskich bilansów, ze względu na wyższe koszty zakupu surowców zamawianych dla zależnych od nichspółek w Wielkiej Brytanii. Z drugiej strony chińskie inwestycje znajdują się przede wszystkim w dziedzinie finansów i nieruchomości, którymi można operować bez większych szkód.”
 

European Council on Foreign Relations nie zajmuje stanowisk zbiorowych. Publikacje ECFR reprezentują jedynie poglądy poszczególnych autorów.