Azja w cieniu Chin

Napięcia w Azji rosną, Europa nie może brać stabilności na kontynencie za pewnik

Publication cover
Pełny tekst dostępny w
Streszczenie dostępne w

W obliczu ogromnych oczekiwań związanych z chińskimi inwestycjami w indyjską infrastrukturę oraz ciągłych problemów z zamieszkami na granicy między tymi dwoma państwami, prezydent Xi Jinping udał się w zeszłym tygodniu z pierwszą, jako głowa państwa, wizytą do Indii. Nowy indyjski premier, związany ze środowiskami narodowymi, Narendra Modi, wrócił niedawno z Tokio, gdzie spotkał się z premierem Shinzo Abe i uzgodnił z nim wzmocnienie współpracy bilateralnej w dziedzinach obrony i handlu. Indyjskie próby pogodzenia strategicznej rozbieżności interesów oraz rachunku ekonomicznego przypominają taniec, który obrazuje azjatyckie dylematy w relacjach z Chinami.

W nowym policy brief François Godement, dyrektor Asia and China Programme w ECFR, przekonuje że napięcia we wschodniej Azji stają się codziennością, a handel nie jest gwarancją stabilności i pokoju w regionie. Argumentuje on także, że Europa nie może dłużej ograniczać swojej roli do ekonomicznej lub “miękkiej” potęgi, tylko musi zaangażować się w utrzymanie równowagi sił w tamtej części świata.

W swojej publikacji “China on Asia’s Mind”, François Godement wskazuje potencjalne zagrożenia dla stabilności w południowo-wschodniej i północno-wschodniej Azji:

  • Wzrost nacjonalizmu pomimo zwiększającej się ekonomicznej współzależności z uwagi na poszukiwanie przez autorytarne reżimy i demokratycznych polityków poparcia krajowej opinii publicznej.
  • Wątpliwości wśród azjatyckich państw co do utrzymania przez Stany Zjednoczone determinacji i zaangażowania w licznych zobowiązaniach dot. bezpieczeństwa w regionie powodują powstanie „szarej strefy” potencjalnych konfliktów.
  • Niepewność dotycząca ewentualnego upadku lub pokojowej transformacji Korei Północnej oraz konieczność długoterminowej współpracy między Koreą Południową i Chinami.

„Europa wydziwia i narzeka, mając nadzieję, że sytuacja nie wymknie się spod kontroli, robiąc jednak niewiele by temu przeciwdziałać. Z pewnych względów jest ona jednak wmieszana w ten problem, czy tego chce, czy nie.”  – François Godement.

 

Na język polski przetłumaczył Bartosz Duda.

European Council on Foreign Relations nie zajmuje stanowisk zbiorowych. Publikacje ECFR reprezentują jedynie poglądy poszczególnych autorów.