Armia Xi Jinpinga: reformy i lojalność w chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej

Chińskie wojsko przechodzi reformy, których celem jest zwiększenie zdolności Chin do realizacji operacji militarnych za granicą

Publication cover
Pełny tekst dostępny w
Streszczenie dostępne w

Chińskie wojsko przechodzi reformy, których celem jest zwiększenie zdolności Chin do realizacji operacji militarnych za granicą oraz wzmocnienie politycznej kontroli nad wojskiem. Jednakże, jak wynika z nowego raportu ECFR, istnieje ryzyko, że reformy napotkają na poważny opór.

Publikacja pt. “Xi’s Army: Reform and Loyalty in the PLA” jest najnowszą edycją serii China Analysis, której celem jest zrozumienie chińskiego spojrzenia  na aktualne sprawy w oparciu o chińskojęzyczne źródła. Niniejsze wydanie analizuje reformy Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (PLA) i wysuwa wniosek, że ​​będą one mieć dalekie implikacje dla realizacji kontroli politycznej nad wojskiem i zdolności operacyjnych.

Z chińskich źródeł wynika jasno, że główną motywacją przywódców chińskiego reżimu do zmian jest utrzymanie kontroli politycznej nad PLA. Utworzenie nowych instytucji rządowych umożliwi partii komunistycznej jeszcze większą kontrolę armii. Faktycznie, obsesja na punkcie kontroli politycznej uwiarygadnia założenie, że Xi Jinping stanął w szranki z koalicją wrogich mu sił pod egidą Bo Xilai i Zhou Yongkang, którzy korzystają ze wsparcia płynącego z wewnątrz PLA.

W kategoriach operacyjnych, reformy PLA zmniejszają tradycyjną dominację sił lądowych w ramach chińskich sił zbrojnych przez zrównanie ich rangi z Siłami Powietrznymi i Marynarką Wojenną. Ideą obecnej modernizacji wojskowej jest dążenie do wzmacniania potencjału dla realizacji wspólnych działań różnych formacji wojskowych. Biorąc pod uwagę chińskie priorytety bezpieczeństwa narodowego na morzach Azji Wschodniej i nowe ambicje ochrony „interesów za granicą”, Marynarka, Siły Powietrzne, Wojska Rakietowe i jednostki bojowe do walki elektronicznej nabierają coraz większego strategicznego znaczenia. Chińskie źródła wskazują również (na) kilka słabych i wrażliwych obszarów. Chiny mają problem z wywiadem i rozpoznawaniem obcych sił, które naruszałyby chińskie wody, co częściowo wyjaśnia powody budowy sztucznych wysp i urządzeń radarowych na spornych obszarach na Morzu Południowochińskim.

Mathieu Duchâtel, zastępca dyrektora programu „Asia & China” ECFR napisał:

Xi Jinping gra w ryzykowną grę zachowując jednak pewną  ostrożność. Obrał niemniej  jasny kierunek, i ustalony wiele lat temu przez Mao: absolutna kontrola partii nad wojskiem.

European Council on Foreign Relations nie zajmuje stanowisk zbiorowych. Publikacje ECFR reprezentują jedynie poglądy poszczególnych autorów.