Ново начало за външната политика на ЕС

Ситуациите в Украйна и Близкия Изток подчертаха неподготвеността на ЕС да реагира при външнополитически кризи

Publication cover
Целият текст можете да намерите на
Резюме можете да намерите на

Ново начало за външната политика на ЕС

Ситуациите в Украйна и Близкия Изток подчертаха неподготвеността на ЕС да реагира при външнополитически кризи. Докато новият Върховен представител на ЕС за външна политика Федерика Могерини беше изслушана в Европейския парламент в понеделник, новият анализ на Европейския съвет по външна политика “Ново начало за външната политика на ЕС” твърди, че Могерини ще трябва да се справи не само в свят, в който тежестта на Европа е значително намаляла, но и с нежеланието в ЕС да приеме действителността.

Авторите твърдят, че културата на отричане се илюстрирана ценени в ЕС конструкции като „Европейска политика за съседство“, „стратегически партньори“, и „цялостен подход“, които са се превърнали в заместител на реалното стратегическо мислене и насърчават едно пагубно задоволство с ефективността на външните политики на ЕС.

Анализът „Ново начало за външната политика на ЕС“ отбелязва намаляващото участие на държавите-членки в Oбщата външна политика и политика на сигурност на ЕС и предлага начини за повишаване на тяхната ангажираност. Той също така предлага следните стъпки за налагане на солидна външна политика:

·    Цялостно преразглеждане на външнополитическата стратегия на ЕС.

·    Изоставяне на дискредитираната „политика на съседство”; свикване на голяма регионална конференция по сигурността, развитието и реформата в Северна Африка; както и незабавна и масивна помощ от ЕС за лечение на ебола.

·    Подготовка за ескалация в отношенията с Русия покрай Украйна (например чрез газова криза през зимата или създаването на проблеми на Балканите), същевременно и подготовка за де-ескалация в отношенията с Москва, без отказ от налагане на икономическите и правни последствия за Русия от действията й в Крим.  

·    Общ подход на ЕС по отношение на кражбата на технологии и изкривяване на търговията от страна на Китай; действия съвместно с Пекин относно Пакистан, Африка и Иран; и стратегически диалог с другите азиатски сили.

·    Засилване на трансатлантическото икономическо партньорство, като същевременно се поддържат необходимите различия с американската външна политика, особено в Близкия изток; допълване на военните усилия на САЩ срещу Ислямска държава (IS) с регионална дипломация и хуманитарна помощ.

·    Преразглеждане на болнавата Обща политика за сигурност и отбрана на ЕС.

Съ-авторът, старши анализатор към ЕСВП, Ник Уитни, коментира: „Новият Върховен представител има златен шанс да започне един цялостен стратегически дебат и да рестартира външната политика на Съюза. С отлива на влияние към Изтокa и Юга и разпада на изградения от западния свят международен ред, е крайно време да заместим пожеланията със стратегия, както и за новия екип в Брюксел да ангажира страните членки в една обща външна политика, която заслужава да се нарича така.“

Европейският съвет за външна политика не заема колективни позиции. Този коментар, както всички публикации на ЕСВП, представя само авторовото мнение.