Устойчивост и просперитет: как европейците могат да подкрепят Украйна (резюме)

Ukraine – October 2, 2023 EU – Ukraine Foreign Ministers meeting in Kyiv Volodymyr Zelensky, president of Ukraine
Ukraine – October 2, 2023 EU – Ukraine Foreign Ministers meeting in Kyiv Volodymyr Zelensky, president of Ukraine
Изображението е на picture alliance / ROPI | POU
©
Целият текст можете да намерите на
Резюме можете да намерите на

Резюме

След жестоката офанзива на Хамас срещу Израел, политиците трябва да се справят с непосредствената криза, но и да признаят спешността на ситуацията в Украйна. Подкрепяйки Украйна, ние демонстрираме способност да се справяме със сложни предизвикателства и проправяме път за по-ефективни решения и на други места.

Подкрепата на Запада за Украйна е видима и ефективна след руското нахлуване, както беше подчертано по време на безпрецедентната среща на външните министри на ЕС в Киев на 2 октомври. Контраофанзивата на Киев набра скорост, като западните съюзници в крайна сметка се съгласиха да доставят танкове, изтребители и обучения. Икономическата помощ на ЕС в размер на 76 млрд. евро надхвърли тази на САЩ, а Украйна е близо до преговори за присъединяване към ЕС. Въпреки това, в подкрепата на Запада се забелязват пукнатини, тъй като американските републиканци блокират допълнителната помощ.

Новият доклад на Мари Дюмулен, Лике Фрис, Густав Гресел и Лео Литра от Европейския съвет за външна политика (ЕСВП) представя конкретни стъпки за подкрепа на Украйна през следващите месеци и години. Докладът „Устойчивост и просперитет: как европейците могат да подкрепят Украйна“ се фокусира върху ключови области на сигурността и присъединяването на Украйна към ЕС, като се основава на интервюта с високопоставени украински държавни служители, членове на парламента, експерти, журналисти и представители на гражданското общество.

В обозримо бъдеще сигурността ще остане абсолютен приоритет на Украйна и ще има предимство пред всички останали въпроси. Но възстановяването и просперитетът на Украйна също ще получат тласък от присъединяването ѝ към ЕС, пишат авторите.

Основни препоръки за военната помощ:

  • Развитие на отбранително-промишления капацитет: ЕС трябва значително да увеличи военната помощ за Украйна за предстоящия продължителен конфликт. За да засилят военната си подкрепа в непосредствен и средносрочен план, ЕС и държавите членки трябва да преодолеят предизвикателствата. Тази криза предоставя възможност на ЕС да развие собствения си отбранително-промишлен капацитет и да установи съгласуван подход към европейската отбрана.
  • Изпълнение на общоевропейски план за превозните средства: ЕС трябва да разработи общоевропейски план за производство на различни бронирани бойни машини (включително танкове, бойни машини на пехотата, бронирани транспортни средства, бронирани средства за противовъздушна отбрана с малък обсег на действие и самоходна артилерия), необходими за поддържането на Украйна. Масовото поръчване на превозни средства би стимулирало производителите да инвестират. Тези превозни средства биха могли да бъдат предоставени на Украйна или на държави – членки на ЕС, при условие че държавата членка се съгласи незабавно да достави еквивалентни машини на Киев.
  • Отделяне на средства в бъдещата финансова рамка: ЕС следва да насърчава създаването на съвместни предприятия с украински дружества и да интегрира украинския военнопромишлен капацитет в отбранителната промишленост на ЕС, като предоставя съответното финансиране. Тази интеграция би повишила значително стратегическия суверенитет на ЕС, особено в слабо развити области като безпилотните летателни апарати и разработването на софтуер. За да се осигури достатъчно и лесно предвидимо финансиране, тези начинания следва да бъдат обвързани с обсъждането на новия многогодишен бюджет (2028-2034 г.).
  • Улесняване на действията на европейската отбранителна индустрия: Институциите на ЕС следва да опростят достъпа на отбранителната промишленост до финансиране и застраховане, като насърчават активнотоѝ участие. Европейската комисия трябва да извърши цялостен преглед на финансовите разпоредби, като премахне пречките пред отбранителните индустрии и осигури бърз достъп.
  • Ангажимент към дългосрочната сигурност: Държавите от ЕС трябва да затвърдят подкрепата си за сигурността на Украйна, като сключат трайни двустранни споразумения за сигурност и помогнат за преодоляване на съпротивата на САЩ срещу членството в НАТО. Ако алиансът отправи покана към Украйна да се присъедини след войната през 2024 г., това ще бъде силен сигнал към Украйна, и още по-силен към Русия.

 

Основните препоръки за присъединяването на Украйна към ЕС са:

  • Подготовка за разширяване: ЕС трябва да се подготви за разширяване до 36 държави в подготовка за присъединяването на Украйна, подобно на голямото разширяване през 2004 г. ЕС и държавите членки трябва да се споразумеят за стратегически план, наречен „Програма 2030“. За да се приемат нови членове до 2034 г., са наложителни бюджетни корекции в рамките на периода 2028-2034 г.
  • Кампания за осведомеността: Програмата до 2030 г. трябва да бъде включена в предизборната кампания за Европейски парламент през 2024 г., да бъде представена от новата Европейска комисия и да бъде договорена по време на полското или датското председателство през 2025 г. Лидерите на ЕС трябва да се ангажират с разработването на този план на заседанието на Европейския съвет през декември 2023 г. Кампаниите за повишаване на обществената осведоменост в Европа са от жизненоважно значение за укрепване на общественото приемане.
  • Гарантиране на доверието: Силната ангажираност и наставничество от страна на държавите членки следва да конкретизират и улеснят процеса на присъединяване, като не позволяват на отделни държави да използват двустранни програми за забавяне или ускоряване на процеса. „Партньорство за разширяване“ – ясен график и програма могат да повишат доверието в ЕС и да стимулират украинските реформи. ЕС следва да се ангажира да определи реалистична целева дата за присъединяването на Украйна през декември.
  • Насърчаване на подход, основан на заслугите: ЕС трябва да предостави на Украйна достатъчно време, за да изпълни точно определени условия, като избягва прибързаната “ отстъпка за военно положение“. Трябва да се изпълняват ясни и недвусмислени условия със съответните награди. Напредъкът, основан на заслугите, е от съществено значение както за Украйна, така и за ЕС.
  • Насърчаване на структурни реформи: ЕС следва да насърчава Украйна да провежда структурни икономически реформи като част от процеса на възстановяване и реконструкция. Това ще подготви икономиката на Украйна за единния пазар на ЕС и ще създаде благоприятни условия за задържане на работната сила, чуждестранни инвестиции и увеличаване на работните места, дори и в териториите, които понастоящем са окупирани от Русия.

“ ЕС е изправен пред труден избор: да интегрира устойчива Украйна със силна подкрепа или да рискува вътрешни разногласия и геополитически предизвикателства по границите си. Ако не се обединим по отношение на Украйна, глобалният авторитет на ЕС ще бъде отслабен и ще отвори път към външно вмешателство“, казва съавторът Мари Дюмулен, директор на програмата Wider Europe на EСВП.

„За да се гарантира, че ЕС ще бъде готов за разширяване навреме, той трябва да се съгласи още през декември да разработи стратегически план – Програма 2030. Такъв план, който ще подготви почвата за институционални и финансови реформи, ще изпрати ясно послание към кандидат-членките: ние сме готови, когато вие сте готови“, добавя съавторът Лике Фрис, директор на тинк-танк „Европа“.

Европейският съвет за външна политика не заема колективни позиции. Този коментар, както всички публикации на ЕСВП, представя само авторовото мнение.