ECFR Warsaw

Polska na kursie kolizyjnym z UE

Polska zmierza ku “de-europeizacji” polityki wewnętrznej i zagranicznej. Dalsza alienacja Polski może być największym ryzykiem dla UE.