Polska na kursie kolizyjnym z UE

Polska zmierza ku „de-europeizacji” polityki wewnętrznej i zagranicznej. Dalsza alienacja Polski może być największym ryzykiem dla UE. 

Warszawa pozostaje w konflikcie z UE dotyczącym podstawowych demokratycznych wartości. Polska zmierza ku „de-europeizacji” polityki wewnętrznej i zagranicznej. Dalsza alienacja Polski może być największym ryzykiem dla UE. 

Piotr Buras, dyrektor warszawskiego biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych, domaga się nowego podejścia do wzrostu populizmu i tendencji antyeuropejskich.

Wywiad z Piotrem Burasem udostępniła Fundacja Erste.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

European Council on Foreign Relations nie zajmuje stanowisk zbiorowych. Publikacje ECFR reprezentują jedynie poglądy poszczególnych autorów.