Polska na kursie kolizyjnym z UE

Polska zmierza ku „de-europeizacji” polityki wewnętrznej i zagranicznej. Dalsza alienacja Polski może być największym ryzykiem dla UE. 

Erste Stiftung ©

Warszawa pozostaje w konflikcie z UE dotyczącym podstawowych demokratycznych wartości. Polska zmierza ku „de-europeizacji” polityki wewnętrznej i zagranicznej. Dalsza alienacja Polski może być największym ryzykiem dla UE. 

Piotr Buras, dyrektor warszawskiego biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych, domaga się nowego podejścia do wzrostu populizmu i tendencji antyeuropejskich.

Wywiad z Piotrem Burasem udostępniła Fundacja Erste.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video