Koniec europeizacji? Polska zmienia podejście do integracji z UE

Polska jest dziś postrzegana przez niektórych w UE jako kraj odwracający się od Europy i od liberalnej demokracji

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video