Koniec europeizacji? Polska zmienia podejście do integracji z UE

Polska jest dziś postrzegana przez niektórych w UE jako kraj odwracający się od Europy i od liberalnej demokracji.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

European Council on Foreign Relations nie zajmuje stanowisk zbiorowych. Publikacje ECFR reprezentują jedynie poglądy poszczególnych autorów.