Transmisja na żywo z konferencji eksperckiej o światowym porządku opartym na prawie

Konferencja pt. "International Order Based on the Rule of Law Cooperation between the EU, Japan and the U.S. under new circumstances"

Public domain ©

Zapraszamy na transmisję online na stronie facebook.com/ECFRWarsaw.

25 stycznia w godz. 9:00 – 17:30 odbędzie się konfeerencja pod tytułem International Order Based on the Rule of Law. Cooperation between the EU, Japan and the U.S. under new circumstances z udziałem polskich, europejskich i japońskich ekspertów. Spotkanie jest kontynuacją formatu zapoczątkowanego przez konferencję Dokąd zmierza liberalny porządek międzynarodowy? Forum Europa-Japonia, która odbyła się 13 marca 2017 r.

Bilans 2017 r. był dla liberalnego porządku międzynarodowego mieszany: choć najgorsze lęki (a dla niektórych największe nadzieje) rychłego upadku Unii Europejskiej, powrotu protekcjonizmu oraz dramatycznej zmiany globalnego układu sił nie znalazły potwierdzenia w rzeczywistości, ład powstały po Zimnej Wojnie podlega ciągłej kontestacji, co wymusza głęboką refleksję na temat jego pożądanego kształtu i sposobów na jego obronę. Na początku 2018 r. otwarte pozostaje pytanie, jak bardzo uniwersalna może być demokracja, czego spodziewać się po autorytarnych mocarstwach, Rosji i Chinach, a także jak może wyglądać przyszłość wolnego handlu bez jego dotychczasowego promotora w postaci Stanów Zjednoczonych.

Konferencja International Order Based on the Rule of Law jest próbą odpowiedzi na te pytania i znalezienia skutecznej formuły współpracy w ramach (nowego) porządku międzynarodowego. Jest ona też okazją do skonfrontowania europejskiego spojrzenia z perspektywą ekspertów z Japonii – kraju, dla którego obrona podstaw liberalnego ładu międzynarodowego jest priorytetem polityki zagranicznej, czego przejawem jest m.in. osiągnięte niedawno porozumienie o wolnym handlu między Japonią a UE.

Nasze spotkanie to jednodniowe wydarzenie skupiające ekspertów z Japonii i Europy w celu omówienia problemów, przed którymi aktualnie stoi wspólnota międzynarodowa. Wezmą w nim udział m.in. prof. Rumi Aoyama, François Godement, prof. Bogdan Góralczyk oraz Caroline de Gruyter. Odbędą się trzy sesje w formule okrągłego stołu z krótkimi wprowadzeniami:

  • Sesja 1: Preparing for the fourth wave of democratisation: lessons from Europe and Asia
  • Sesja 2: Strategies of consolidation in China and Russia: Authoritarian evolution and what it means for the rest of the world
  • Sesja 3: The future of free trade after the TPP and TTIP: measuring the consequences of protectionist trend and restating the case for free trade

Po tych trzech sesjach zapraszamy również na debatę publiczną o nowych globalnych ambicjach Chin. Pełny program wydarzenia znajduje się tutaj.

Zapraszamy na transmisję online na stronie facebook.com/ECFRWarsaw.