Transmisja na żywo z konferencji eksperckiej o światowym porządku opartym na prawie

Konferencja pt. „International Order Based on the Rule of Law Cooperation between the EU, Japan and the U.S. under new circumstances”

Zapraszamy na transmisję online na stronie facebook.com/ECFRWarsaw.

25 stycznia w godz. 9:00 – 17:30 odbędzie się konfeerencja pod tytułem International Order Based on the Rule of Law. Cooperation between the EU, Japan and the U.S. under new circumstances z udziałem polskich, europejskich i japońskich ekspertów. Spotkanie jest kontynuacją formatu zapoczątkowanego przez konferencję Dokąd zmierza liberalny porządek międzynarodowy? Forum Europa-Japonia, która odbyła się 13 marca 2017 r.

Bilans 2017 r. był dla liberalnego porządku międzynarodowego mieszany: choć najgorsze lęki (a dla niektórych największe nadzieje) rychłego upadku Unii Europejskiej, powrotu protekcjonizmu oraz dramatycznej zmiany globalnego układu sił nie znalazły potwierdzenia w rzeczywistości, ład powstały po Zimnej Wojnie podlega ciągłej kontestacji, co wymusza głęboką refleksję na temat jego pożądanego kształtu i sposobów na jego obronę. Na początku 2018 r. otwarte pozostaje pytanie, jak bardzo uniwersalna może być demokracja, czego spodziewać się po autorytarnych mocarstwach, Rosji i Chinach, a także jak może wyglądać przyszłość wolnego handlu bez jego dotychczasowego promotora w postaci Stanów Zjednoczonych.

Konferencja International Order Based on the Rule of Law jest próbą odpowiedzi na te pytania i znalezienia skutecznej formuły współpracy w ramach (nowego) porządku międzynarodowego. Jest ona też okazją do skonfrontowania europejskiego spojrzenia z perspektywą ekspertów z Japonii – kraju, dla którego obrona podstaw liberalnego ładu międzynarodowego jest priorytetem polityki zagranicznej, czego przejawem jest m.in. osiągnięte niedawno porozumienie o wolnym handlu między Japonią a UE.

Nasze spotkanie to jednodniowe wydarzenie skupiające ekspertów z Japonii i Europy w celu omówienia problemów, przed którymi aktualnie stoi wspólnota międzynarodowa. Wezmą w nim udział m.in. prof. Rumi Aoyama, François Godement, prof. Bogdan Góralczyk oraz Caroline de Gruyter. Odbędą się trzy sesje w formule okrągłego stołu z krótkimi wprowadzeniami:

  • Sesja 1: Preparing for the fourth wave of democratisation: lessons from Europe and Asia
  • Sesja 2: Strategies of consolidation in China and Russia: Authoritarian evolution and what it means for the rest of the world
  • Sesja 3: The future of free trade after the TPP and TTIP: measuring the consequences of protectionist trend and restating the case for free trade

Po tych trzech sesjach zapraszamy również na debatę publiczną o nowych globalnych ambicjach Chin. Pełny program wydarzenia znajduje się tutaj.

Zapraszamy na transmisję online na stronie facebook.com/ECFRWarsaw.

European Council on Foreign Relations nie zajmuje stanowisk zbiorowych. Publikacje ECFR reprezentują jedynie poglądy poszczególnych autorów.