Chiński wkład w przeciwdziałanie zmianom klimatycznym

Przed szczytem klimatycznym w Paryżu: powody do optymizmu w sprawie Chin

Publication cover
Pełny tekst dostępny w
Streszczenie dostępne w

Według najnowszego raportu ECFR, coraz szerszy kompromis pośród międzynarodowej społeczności, a także rosnąca presja wewnętrzna na kwestie dotyczące środowiska w Chinach stanowią dobrą prognozę przed tegorocznym szczytem klimatycznym w Paryżu.

Chiński wkład w przeciwdziałanie zmianom klimatycznych przed konferencją w Paryżu” to najnowsza publikacja z cyklu China Analysis, serii tworzonej we współpracy z chińskojęzycznymi źródłami, pozwalającej na lepsze zrozumienie chińskiego punktu widzenia na bieżące sprawy. Najnowszy raport skupia się na wypowiedziach komentatorów, którzy chwalą porozumienie klimatyczne między Stanami Zjednoczonymi i Chinami (oba kraje łącznie produkują 40% światowej emisji dwutlenku węgla) z listopada 2014 roku, jako wydarzenie „o znaczeniu historycznym”, które zachęca do „nieustającego postępu w kierunku zrównoważonej ekologicznie cywilizacji”. Inne źródła podkreślają, że to porozumienie może potencjalnie wzmocnić wzajemne oddziaływanie na siebie obu państw i doprowadzić do utworzenia „nowego typu relacji między wielkimi potęgami”.

Należy zauważyć, że większa troska i uwaga wobec zmian środowiskowych i klimatu w Chinach nie ogranicza się jedynie do szczebla międzynarodowego, ale jest także wynikiem wewnętrznej presji. Państwo Środka musi zmierzyć się z nagromadzonym przez lata bagażem problemów. Chińska gospodarka traci rocznie 32 miliardy $ z powodu degradacji swojego ekosystemu, a w ciągu minionej dekady w wyniku katastrof naturalnych każdego roku zginęło ponad 2000 ludzi. W raporcie znajdują się informacje dotyczące akcji podejmowanych przez rząd w celu przeciwdziałania tym problemom, łącznie z pakietem inicjatyw politycznych, które były wprowadzane w ostatnich miesiącach.

Autorzy raportu wskazują jednak także na niektóre słabości nowej polityki władz. Chińscy komentatorzy wskazują na wady w systemie rządowej kontroli: przede wszystkim na ograniczenia w nakładaniu sankcji finansowych, a także na nieodpowiedzialność lokalnej administracji, której działania są często motywowane innymi pobudkami niż sprawiedliwość i ochrona środowiska.

François Godemont, dyrektor programu ECFR Asia & China, napisał:

„Chiny rozpoczęły działania w celu powstrzymania postępującego zanieczyszczenia środowiska oraz emisji dwutlenku węgla. Dla chińskiej ludności ich własne zanieczyszczone środowisko jest oczywiście pilniejszym problemem niż długofalowe wyzwania związane z CO2 i zmianami klimatu.”

„Tym niemniej, odwrócenie czy nawet powstrzymanie trendu degradacji ekosystemu będzie wymagało ogromnego, systemowego zwrotu w prowadzonej polityce oraz przede wszystkim zmiany w mentalności. Ponieważ ekonomia i społeczeństwo chińskie są kontrolowane przez państwo, polityka rządu oraz lokalna administracja są kluczowe do przeprowadzenia zmiany.”

„Wszystko zależy od woli i możliwości Chin w wytyczaniu „czerwonych linii” ochrony środowiska, których nie będzie można przekroczyć. Tego rodzaju zmiana dotyka jednego z najbardziej drażliwych problemów chińskiego systemu politycznego: odpowiedzialności władz.”

“Jeśli temu problemowi nie zostanie nadany wysoki priorytet, chińskiemu rządowi nie pomoże nawet dar zdolności do wyznaczania konkretnych celów, gdyż nie posiada lokalnych mechanizmów regulacyjnych, które zagwarantowałyby ich długoterminową implementację.”

 

Na język polski przetłumaczył Bartosz Duda.

European Council on Foreign Relations nie zajmuje stanowisk zbiorowych. Publikacje ECFR reprezentują jedynie poglądy poszczególnych autorów.