Нов доклад на ЕСВП: Спешна необходимост от европейска отбранителна политика, която да е по-независима от САЩ

В навечерието на срещата на върха на НАТО във Вашингтон, нов доклад на Европейския съвет за външна политика ( ЕСВП) подчертава критичното състояние на европейските политики в областта на отбраната. Пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна разкри голямата зависимост на Европа от САЩ, предизвиквайки преразглеждане на стратегиите за колективна отбрана

Soldiers of the Eurocorps hold the European flag during a ceremony in front of the European Parliament in Strasbourg, June 30, 2014
Войници от Еврокорпуса държат европейското знаме по време на церемония пред Европейския парламент в Страсбург, 30 юни 2014 г
Изображението е на REUTERS/Jean-Marc Loos
©
Целият текст можете да намерите на
Резюме можете да намерите на

В нов доклад за ЕСВП „Да защитим Европа с по-малко Америка„, Камий Гранд подчертава ефекта от евентуалното преизбиране на Доналд Тръмп, което може да доведе до драстично намаляване или премахване на военната подкрепа на САЩ за Европа. Въпреки това, отвъд целта за „предпазване на Европа от Тръмп“, в доклада се посочва необходимостта Европа да укрепи своите способности за самоотбрана в условията на противоположни приоритети на САЩ, поляризирани вътрешни дебати и влошаваща се атмосфера на сигурност.

Въпреки значителните ресурси (разходите за отбрана на европейските съюзници от НАТО и държавите – членки на ЕС надхвърлят разходите на Русия за отбрана в съотношение четири към едно към 2023 г.), западането на европейските военни сили и индустрии в продължение на десетилетия усложнява подпомагането на Украйна. Ето защо в доклада се подчертава спешното задължение за възстановяване на тези сили.

За да постигнат значителен напредък в политиката, европейските политици трябва да се съсредоточат върху кратък списък от приоритети:

  • Европа трябва незабавно да увеличи помощта си за Украйна. След изборите в САЩ може да се наложи Европа да подкрепи Украйна с по-малка помощ от САЩ, особено като се има предвид, че нова помощ от САЩ е малко вероятна преди пролетта на 2025 г.
  • Европейската отбранителна промишленост трябва да може да реагира незабавно. ЕС следва да мобилизира ресурси в подкрепа на съвместните придобивки и да укрепи европейската отбранително-индустриална база.
  • Европейците трябва да използват все по-големите бюджети за отбрана стратегически, за да придобият критични способности, намалявайки зависимостта си от американските активи. От съществено значение е да се инвестира в космоса, командването и контрола, противовъздушната и противоракетната отбрана и безпилотните летателни апарати.
  • Политиците следва да дефинират ролята на ЕС в областта на отбраната, както и подходящ бюджет за отбрана в началото на новия институционален цикъл в ЕС.
  • Крайно време е сътрудничеството между НАТО и ЕС да премине на следващо ниво и да даде възможност за истински координирани усилия. Следващият генерален секретар на НАТО и ръководството на ЕС трябва да бъдат упълномощени да коригират и разширят отношенията, като начало.
  • Изграждане на по-силен европейски стълб в НАТО, включително чрез по-силен европейски принос към възпирането, включително към неговото ядрено измерение.

„Време е европейците да подходят към отбраната много по-стратегически, да инвестират в нея в дългосрочен план и активно да се подготвят да поемат повече отговорности за отбраната на Европа. Този път изисква постоянни усилия, които дълбоко ще променят НАТО и ЕС. От съществено значение е европейските политици да започнат това пътуване без отлагане“, казва Камий Гранд.

Европейският съвет за външна политика не заема колективни позиции. Този коментар, както всички публикации на ЕСВП, представя само авторовото мнение.