Десетилетие на търпение: Как Китай се превърна в сила на Западните Балкани

Новият доклад на Владимир Шопов, гост-изследовател в Европейския съвет за външна политика, от една страна изследва новооткритата предпазливост на Китай, а от друга - публичния имидж на страната като източник на огромни икономически възможности в ера на геополитически промени

Vladimir Shopov
Visiting Fellow
Chinese President Xi Jinping meets with Serbian President Aleksandar Vucic at the Second Belt and Road Forum for International Cooperation in Beijingpicture alliance / Xinhua News Agency | Liu Weibing ©
Full text available in
Summary available in

Основни заключения:

  • Китай се превърна в най-видната трета страна в Западните Балкани.
  • Дейностите на Китай са разпределени неравномерно в региона, но следват общ подход.
  • Този подход се характеризира с широкообхватни усилия за утвърждаване в ключови икономически области и постепенно позициониране като ключов актьор.
  • Китай постепенно превръща връзките си със страните от Западните Балкани в дългосрочни и институционализирани отношения в сектори като култура, медии и политика.
  • Докато европейската и американската колебливост към Западните Балкани продължава, регионът ще бъде изложен на нарастваща опасност да попадне в безкрайна спирала на конкуренция между различни участници.
  • Западните политици трябва да се справят с увеличаващата се пропаст между региона и ЕС чрез целенасочени инвестиции в енергетиката и инфраструктурата, рамки за секторна интеграция и предварителна подготовка на законодателството на ЕС в процеса на присъединяване.

Нехайното отношение на Китай към Западните Балкани е лъжливо. В действителност, стратегията на Китай в региона е добре обмислена и насочена към разширяване и закрепване на китайското присъствие. Процесът изглежда се ускорява в момент, в който Западът постига консенсус относно предизвикателствата, породени от набезите на Пекин в региона.

Новият доклад на Владимир Шопов, гост-изследовател в Европейския съвет за външна политика, “Десетилетие на търпение: Как Китай се превърна в сила в Западните Балкани” от една страна изследва новооткритата предпазливост на Китай, а от друга – публичния имидж на страната като източник на огромни икономически възможности в ера на геополитически промени.

Авторът твърди, че Китай е на ръба да придобие реален лост на влияние върху политически решения, нагласи и дискурси в някои части на Западните Балкани. Първият отговор на западните политици трябва да бъде в очертаването на тези предизвикателства и в предвиждането на бъдещите дейности на Китай в региона. ЕС и НАТО биха могли да търсят начини чрез редовен, добре структуриран и всеобхватен мониторинг и анализ на китайската дейност в региона, включително чрез намаляване на разликата в развитието и спечелване на обществена подкрепа.