Десетилетие на търпение: Как Китай се превърна в сила на Западните Балкани

Новият доклад на Владимир Шопов, гост-изследовател в Европейския съвет за външна политика, от една страна изследва новооткритата предпазливост на Китай, а от друга – публичния имидж на страната като източник на огромни икономически възможности в ера на геополитически промени

Chinese President Xi Jinping meets with Serbian President Aleksandar Vucic at the Second Belt and Road Forum for International Cooperation in Beijing
Изображението е на picture alliance / Xinhua News Agency | Liu Weibing
©
Целият текст можете да намерите на
Резюме можете да намерите на

Основни заключения:

  • Китай се превърна в най-видната трета страна в Западните Балкани.
  • Дейностите на Китай са разпределени неравномерно в региона, но следват общ подход.
  • Този подход се характеризира с широкообхватни усилия за утвърждаване в ключови икономически области и постепенно позициониране като ключов актьор.
  • Китай постепенно превръща връзките си със страните от Западните Балкани в дългосрочни и институционализирани отношения в сектори като култура, медии и политика.
  • Докато европейската и американската колебливост към Западните Балкани продължава, регионът ще бъде изложен на нарастваща опасност да попадне в безкрайна спирала на конкуренция между различни участници.
  • Западните политици трябва да се справят с увеличаващата се пропаст между региона и ЕС чрез целенасочени инвестиции в енергетиката и инфраструктурата, рамки за секторна интеграция и предварителна подготовка на законодателството на ЕС в процеса на присъединяване.

Нехайното отношение на Китай към Западните Балкани е лъжливо. В действителност, стратегията на Китай в региона е добре обмислена и насочена към разширяване и закрепване на китайското присъствие. Процесът изглежда се ускорява в момент, в който Западът постига консенсус относно предизвикателствата, породени от набезите на Пекин в региона.

Новият доклад на Владимир Шопов, гост-изследовател в Европейския съвет за външна политика, “Десетилетие на търпение: Как Китай се превърна в сила в Западните Балкани” от една страна изследва новооткритата предпазливост на Китай, а от друга – публичния имидж на страната като източник на огромни икономически възможности в ера на геополитически промени.

Авторът твърди, че Китай е на ръба да придобие реален лост на влияние върху политически решения, нагласи и дискурси в някои части на Западните Балкани. Първият отговор на западните политици трябва да бъде в очертаването на тези предизвикателства и в предвиждането на бъдещите дейности на Китай в региона. ЕС и НАТО биха могли да търсят начини чрез редовен, добре структуриран и всеобхватен мониторинг и анализ на китайската дейност в региона, включително чрез намаляване на разликата в развитието и спечелване на обществена подкрепа.

Европейският съвет за външна политика не заема колективни позиции. Този коментар, както всички публикации на ЕСВП, представя само авторовото мнение.