ECFR Sofia

Почти 100 милиона избиратели в Европа все още не са решили как да гласуват на изборите за ЕП

Големият нов доклад, публикуван от Европейския съвет за външна политика (ЕСВП), установява, че на тазгодишните избори за Европейски парламент може да участват около 97 милиона „плаващи“ избиратели