Дайте на хората това, което искат: Широка подкрепа за силна Европа във външната политика

Publication cover
Целият текст можете да намерите на
Резюме можете да намерите на

Прочетете доклада на ЕСВП тук.

 

• Европейските избиратели смятат, че нараства нуждата от по-последователна и ефективна външна политика на ЕС в опасния, конкуриращ се свят.

• Те искат да видят един узряващ Европейски съюз като геополитически участник, очертаващ свой собствен курс.

• Политиците ще трябва да спечелят подкрепата да засилват външнополитическата власт на ЕС, като създават осезаеми резултати и слушат посланията, които избирателите им изпращат.

• Повечето граждани на ЕС вярват, че живеят в Съюз, в който вече не могат да разчитат на гаранцията за сигурност на САЩ и че процесът на разширяване трябва да бъде спрян.

• Те смятат, че е важно да се посрещнат екзистенциалните предизвикателства – като изменението на климата и миграцията – на европейско ниво.

• Новото ръководство на институциите на ЕС трябва да позволи на тези политически импулси да ръководят техния подход към външните работи.

 

Европейският съвет за външна политика не заема колективни позиции. Този коментар, както всички публикации на ЕСВП, представя само авторовото мнение.