Дайте на хората това, което искат: Широка подкрепа за силна Европа във външната политика

Susi Dennison
Director, European Power programme
Piotrwoz / Shutterstock ©
Full text available in
Summary available in

Прочетете доклада на ЕСВП тук.

 

• Европейските избиратели смятат, че нараства нуждата от по-последователна и ефективна външна политика на ЕС в опасния, конкуриращ се свят.

• Те искат да видят един узряващ Европейски съюз като геополитически участник, очертаващ свой собствен курс.

• Политиците ще трябва да спечелят подкрепата да засилват външнополитическата власт на ЕС, като създават осезаеми резултати и слушат посланията, които избирателите им изпращат.

• Повечето граждани на ЕС вярват, че живеят в Съюз, в който вече не могат да разчитат на гаранцията за сигурност на САЩ и че процесът на разширяване трябва да бъде спрян.

• Те смятат, че е важно да се посрещнат екзистенциалните предизвикателства – като изменението на климата и миграцията – на европейско ниво.

• Новото ръководство на институциите на ЕС трябва да позволи на тези политически импулси да ръководят техния подход към външните работи.