Културен сблъсък: Русия, Украйна и борбата за европейската общественост

European Sentiment Compass featured image
Също достъпен на

Според второто издание на Компас на европейските нагласи на ЕСВП: „Културен сблъсък: Русия, Украйна и борбата за европейската общественост“, войната на Русия срещу Украйна поставя под въпрос ангажимента на Европа към откритостта, многообразието, свободaта и солидарността. Изследването е партньорска инициатива на Европейската фондация за култура (ЕФК) и Европейския съвет за външна политика (ЕСВП). Автор на доклада е старши изследователят на ЕСВП, Павел Зерка, който анализира европейските настроения във всички 27 държави – членки на ЕС, една година след началото на руската инвазия в Украйна.

Въпреки че европейските правителства и граждани показаха безпрецедентна подкрепа за Украйна, лидерите на ЕС са изправени пред различни дилеми относно подхода си към руската култура, медии и граждани в контекста на продължаващата война. Проучването показва, че техният отговор или ще засили, или ще подкопае европейските ценности, а също така ще повлияе на устойчивостта на европейската солидарност за Украйна.

 В проучването се разглежда начинът, по който секторът на културата в ЕС реагира на руската инвазия в Украйна. То установява, че културните институции и творците са обединени в своята солидарност и подкрепа за Украйна и украинските професионалисти в областта на културата, както и за защита на застрашеното културно наследство в Украйна. Въпреки това няма единен отговор на въпроса дали руската култура и руският език трябва да бъдат ограничени или дори „отменени“. Това, според Павел Зерка, разкрива разделението в обществените възприятия за Русия.

Възприятията за европейска принадлежност остават силни, за което свидетелстват солидарността и единството на континента в отговор на руската инвазия в Украйна. Показват го и други фактори, сред които:

 • Европейската общественост остава силно привързана към Европа и оптимистично настроена за бъдещето на ЕС.
 • С изключение на Унгария – и донякъде Полша и България – правителствата на повечето държави-членки на ЕС са проевропейски настроени.
 • Правителствата на Чехия, Дания, Словакия, Словения са станали по-привързани към Европа през последната година, докато България е единствената, която става все по-скептична.
 • 12 от 27 държави-членки на ЕС са отделили поне 0,5% от БВП-то си за подкрепа на Украйна (България, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Латвия, Литва, Нидерландия, Полша, Словакия, Швеция).
 • Възприятията за европейска принадлежност са най-силни сред датчаните и най-слави сред гърците.

Съществуват обаче и сериозни рискове

 • В голяма част от ЕС-27, включително и в богатата Австрия, са налице силни опасения, свързани с разходите за живот.
 • Политическите партии, които в миналото критикуваха Европа, са обезпокоително силни в поне десет държави (Австрия, Белгия, България, Естония, Финландия, Италия, Нидерландия, Франция, Румъния, Словакия).
 • Някои страни от ЕС могат да се окажат особено податливи към руските наративи – поради ниска медийна грамотност (България, Хърватия, Гърция, Унгария, Румъния, Словакия), историческа неприязън към Украйна (Унгария, Полша, Румъния) или поради културна близост с Русия (Австрия, България, Естония, Франция, Германия, Гърция, Италия, Латвия, Литва).
 • Унгария е единствената страна от ЕС с приятелски настроено към Русия правителство.
 • България и Унгария са двете страни от ЕС, чиито европейски настроения понастоящем са изложени на най-големи рискове – докато Дания, Финландия, Ирландия и Люксембург са единствените, при които тези рискове са минимални.

Павел Зерка отправя следните препоръки към ЕС и държавите членки:

 • Обезоръжаване на дезинформацията: Европейските власти се борят с руската пропаганда чрез защитни решения, които граничат с цензура. Вместо това трябва да инвестират в стратегическа комуникация, повишаване на осведомеността и медийната грамотност. От съществено значение е да се обърне внимание на причините, поради които хората се доверяват на дезинформацията, и да се насърчават алтернативни гледни точки по спорни въпроси като нарастващата украинска диаспора в Европа или потенциалното присъединяване на Украйна към ЕС.
 • Да не бойкотират руската култура: На фона на усилията на Украйна за дерусифициране, държавите – членки на ЕС може да бъдат притиснати да бойкотират руската култура. Те обаче трябва да устоят на този натиск. Бойкотирането на руската култура би било в противоречие с европейските ценности, като например свободата на изразяване, и би могло да обърка европейските граждани. Бойкотът пречи на европейските творци и институции да търсят свои собствени начини да направят културата полезна по време на война. Вместо да се фокусират върху подобни защитни мерки, европейските власти трябва активно да подкрепят украинската култура.
 • Хората като съюзници: Европейските лидери трябва да бъдат предпазливи в начина, по който формулират отговорността за войната в Украйна, като признаят, че не всички руснаци носят еднаква отговорност.  Европейските медии често биха могли да свършат по-добра работа, като разследват ролята на руските граждани в тази война – вместо да отразяват единствено решенията на Путин и неговото обкръжение. Европейските граждани биха могли да играят по-активна роля във външната политика, като участват в дискусии с руснаци, които познават, не за да ги обвиняват, а за да насърчават чувството за индивидуална отговорност и взаимно разбиране.

Според Павел Зерка:

„Преоткривайки езика на силата, европейците не бива да забравят, че основното им предимство все още се състои в значителна „мека“ сила – включително ценностите, които Европа защитава. Ето защо, когато реагират на предизвикателството, което руската война в Украйна представлява за тяхната култура и ценности, европейците трябва да гарантират, че действията им съответстват на думите им.“

Европейският съвет за външна политика не заема колективни позиции. Този коментар, както всички публикации на ЕСВП, представя само авторовото мнение.