Świat według Chin: reforma ONZ i wzrost potęgi Chin

Chiny już przyniosły światu „socjalizm o chińskiej specyfice”. Czy następnym celem będzie „Organizacja Narodów Zjednoczonych o chińskiej specyfice”?

Publication cover
Pełny tekst dostępny w
Streszczenie dostępne w

Najnowsza edycja serii raportów China Analysis ECFR pt. „Świat według Chin: reforma ONZ i wzrost potęgi Chin” rzuca nowe światło na pojawiające się w Chinach pomysły  przyszłej reformy ONZ.

Jeden z lokalnych chińskich wykładowców akademickich sugeruje wręcz, że Chiny powinny publicznie poprzeć kandydaturę Indii do roli stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Proponuje się także, by ONZ było zreformowane w duchu specyficznych chińskich koncepcji – jak na przykład „nowa koncepcja rozwoju dzięki współpracy na zasadach korzystnych dla wszystkich stron”. Inni chińscy badacze są mniej przekonani do tego kierunku. W dziedzinie rozwoju społecznego, „model redukcji ubóstwa z chińską specyfiką” może wzmocnić soft power Pekinu, ale niektórzy chińscy badacze zauważają ograniczenia takiego podejścia, uznając potrzebę otwarcia na organizacje społeczeństwa obywatelskiego i sektor prywatny.

Wygląda na to, że sporne sprawy takie jak prawa człowieka rozwijają się w sposób korzystny dla Chin. Chińscy uczeni nawet wydają się być niezwykle zadowoleni z tego, jak te kwestie są prowadzone w w ONZ. Widoczny od niedawna wkład chińskich „organizacji pozarządowych” w debatę o prawach człowieka jest szczególnym powodem do świętowania. Tymczasem „upolitycznienie” praw człowieka pozostaje straszakiem używanych przez wielu autorów publikujących w Chinach.

Analizując ten dyskurs, dyrektor programu Azja i Chiny w ECFR, François Godement, ostrzega, że Chiny mogą wygrać zarówno wojnę intelektualną o reformę ONZ, jak i walkę o głosy państw członkowskich w kuluarach ONZ: „Pewnego dnia zneutralizowany ONZ może stać się narzędziem propagowania chińskiej wizji świata. To oczywiste, że Chiny mają zdolność analityczną, by dotrzeć ze swoim przekazem do członków ONZ i dzięki temu zjednać sobie ich przychylność lub przymusić ich do działań w pożądanym kierunku„.

Niniejsza edycja China Analysis porusza następujące kwestie:

  • Zwiększona śmiałość chińskich badaczy w sprawie reformy ONZ
  • Jak Chiny powinny wzmocnić swoją rolę w operacjach pokojowych?
  • Czy Chiny powinny pracować w ramach istniejących mechanizmów rozwoju, czy opracować własne?
  • Perspektywy Chin na kwestie praw człowieka w ONZ

European Council on Foreign Relations nie zajmuje stanowisk zbiorowych. Publikacje ECFR reprezentują jedynie poglądy poszczególnych autorów.