Wasza inwestycja, nasza gospodarka

Autentyczna debata dot. chińskiej gospodarki odbywa się między tymi, którzy popierają selektywne reformy gospodarcze, a przeciwnikami wszelkich zmian

Publication cover
Pełny tekst dostępny w
Streszczenie dostępne w

Najnowsze wydanie z serii China Analysis, „Your investment, our economy”, skupia się na kilku aspektach technicznych dotyczących ostatnich chińskich reform ekonomicznych.  China Analysis, które korzysta z chińskich źródeł eksperckich i jest publikowane we współpracy z Asia Centre, zostało stworzone by pomóc europejskim kręgom politycznym i biznesowym zrozumieć, co chińscy liderzy myślą o problemach gospodarczych, które kształtują relacje tego kraju z Europą i resztą świata. 

Publikacja skupia się na trzech kluczowych pytaniach dotyczących chińskiej gospodarki:

  1. Czy kontrola prezydenta Xi Jinpinga nad jednopartyjnym systemem pomaga, czy utrudnia reformy gospodarcze?
  2. Czy gospodarcze osiągnięcia Chin w przeszłości wpłynęły na pogorszenie warunków dla działalności zagranicznych inwestorów na rynku poprzez faworyzowanie  lokalnych firm?
  3. Jak bardzo wrażliwa jest chińska gospodarka na załamanie spowodowane wzrastającym długiem wewnętrznym z towarzyszącym mu nagłym spowolnieniem gospodarczym
  • Utworzenie Szanghajskiej Strefy Wolnego Handlu było zapowiadane jako znak zapowiadający zniesienie bezpośredniej kontroli przepływu kapitału w Chinach. Przez ostatni rok tak się jednak nie stało. Strefa wolnego handlu stała się raczej polem doświadczalnym, w którym testowano mniejszy nadzór publiczny i administracyjny nad gospodarką.
  • Nowe chińskie prawo antymonopolowe, za którego przyczyną wszczęto szereg postępowań w firmach zagranicznych, przez ostatni rok było na świecie powszechnie krytykowane. Skuteczne wdrażanie prawa jest widziane w Chinach jako kluczowy element w ewolucji kraju w stronę nowoczesnej gospodarki rynkowej, ale zagraniczni inwestorzy obawiają się, że może to być narzędzie polityki gospodarczej, które ma za zadanie wypchnięcie zagranicznych firm z rynku. Chińskie źródła zwracają uwagę na debatę w Chinach, która skupia się raczej na instytucjonalnej rywalizacji między NDRC (Krajową Komisją Rozwoju i Reform)  a MOFCOM (Ministerstwem Handlu Chińskiej Republiki Ludowej).
  • Mimo, że przypływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI) uległ spowolnieniu w poprzednich latach, Chiny pozostają największym odbiorcą FDI pośród krajów rozwijających się. Biorąc pod uwagę rosnącą skalę projektów FDI oraz zróżnicowane metody wejścia na rynek, reguły związane z przyjmowaniem FDI stały się przestarzałe. Nasze źródła analizują toczącą się debatę na temat modelu inwestycyjnego Chin.
  • Podczas gdy Chiny muszą przemyśleć swój system kursu wymiany walutowej, źródła podają, że niezbędne jest ostrożne tempo internacjonalizacji juana. Zanim waluta osiągnie pełną wymienialność, Chiny muszą się zmierzyć z ograniczeniami zewnętrznych rynków oraz będą musiały mieć pewność dotyczącą stabilnego wzrostu ich gospodarki. Chiny mogą skorzystać na międzynarodowym kryzysie ekonomicznym poprzez swój wpływ na zasady międzynarodowego systemu walutowego i muszą odejść od polityki powściągliwości.

Zasadniczym wnioskiem tego wydania China Analysis jest to, że zagraniczni inwestorzy oraz ich partnerzy w Chinach powinni zrozumieć, że prawdziwa debata nie toczy się wokół sporu między liberalizacją a etatyzmem, ale między popierającymi selektywne reformy gospodarcze a zwolennikami robienia dochodowych interesów na specjalnych zasadach, którzy będą nawoływać przeciwko wszelkim zmianom.

 

Na język polski przetłumaczył Bartosz Duda.

European Council on Foreign Relations nie zajmuje stanowisk zbiorowych. Publikacje ECFR reprezentują jedynie poglądy poszczególnych autorów.