Wasza inwestycja, nasza gospodarka

Autentyczna debata dot. chińskiej gospodarki odbywa się między tymi, którzy popierają selektywne reformy gospodarcze, a przeciwnikami wszelkich zmian.

François Godement
ECFR Alumni · Director, Asia and China Programme
Senior Policy Fellow
Publication cover
Full text available in
Summary available in

Najnowsze wydanie z serii China Analysis, „Your investment, our economy”, skupia się na kilku aspektach technicznych dotyczących ostatnich chińskich reform ekonomicznych.  China Analysis, które korzysta z chińskich źródeł eksperckich i jest publikowane we współpracy z Asia Centre, zostało stworzone by pomóc europejskim kręgom politycznym i biznesowym zrozumieć, co chińscy liderzy myślą o problemach gospodarczych, które kształtują relacje tego kraju z Europą i resztą świata. 

Publikacja skupia się na trzech kluczowych pytaniach dotyczących chińskiej gospodarki:

  1. Czy kontrola prezydenta Xi Jinpinga nad jednopartyjnym systemem pomaga, czy utrudnia reformy gospodarcze?
  2. Czy gospodarcze osiągnięcia Chin w przeszłości wpłynęły na pogorszenie warunków dla działalności zagranicznych inwestorów na rynku poprzez faworyzowanie  lokalnych firm?
  3. Jak bardzo wrażliwa jest chińska gospodarka na załamanie spowodowane wzrastającym długiem wewnętrznym z towarzyszącym mu nagłym spowolnieniem gospodarczym
  • Utworzenie Szanghajskiej Strefy Wolnego Handlu było zapowiadane jako znak zapowiadający zniesienie bezpośredniej kontroli przepływu kapitału w Chinach. Przez ostatni rok tak się jednak nie stało. Strefa wolnego handlu stała się raczej polem doświadczalnym, w którym testowano mniejszy nadzór publiczny i administracyjny nad gospodarką.
  • Nowe chińskie prawo antymonopolowe, za którego przyczyną wszczęto szereg postępowań w firmach zagranicznych, przez ostatni rok było na świecie powszechnie krytykowane. Skuteczne wdrażanie prawa jest widziane w Chinach jako kluczowy element w ewolucji kraju w stronę nowoczesnej gospodarki rynkowej, ale zagraniczni inwestorzy obawiają się, że może to być narzędzie polityki gospodarczej, które ma za zadanie wypchnięcie zagranicznych firm z rynku. Chińskie źródła zwracają uwagę na debatę w Chinach, która skupia się raczej na instytucjonalnej rywalizacji między NDRC (Krajową Komisją Rozwoju i Reform)  a MOFCOM (Ministerstwem Handlu Chińskiej Republiki Ludowej).
  • Mimo, że przypływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI) uległ spowolnieniu w poprzednich latach, Chiny pozostają największym odbiorcą FDI pośród krajów rozwijających się. Biorąc pod uwagę rosnącą skalę projektów FDI oraz zróżnicowane metody wejścia na rynek, reguły związane z przyjmowaniem FDI stały się przestarzałe. Nasze źródła analizują toczącą się debatę na temat modelu inwestycyjnego Chin.
  • Podczas gdy Chiny muszą przemyśleć swój system kursu wymiany walutowej, źródła podają, że niezbędne jest ostrożne tempo internacjonalizacji juana. Zanim waluta osiągnie pełną wymienialność, Chiny muszą się zmierzyć z ograniczeniami zewnętrznych rynków oraz będą musiały mieć pewność dotyczącą stabilnego wzrostu ich gospodarki. Chiny mogą skorzystać na międzynarodowym kryzysie ekonomicznym poprzez swój wpływ na zasady międzynarodowego systemu walutowego i muszą odejść od polityki powściągliwości.

Zasadniczym wnioskiem tego wydania China Analysis jest to, że zagraniczni inwestorzy oraz ich partnerzy w Chinach powinni zrozumieć, że prawdziwa debata nie toczy się wokół sporu między liberalizacją a etatyzmem, ale między popierającymi selektywne reformy gospodarcze a zwolennikami robienia dochodowych interesów na specjalnych zasadach, którzy będą nawoływać przeciwko wszelkim zmianom.

 

Na język polski przetłumaczył Bartosz Duda.