Odprężenie w stosunkach z Iranem: jak zwiększyć szanse na nuklearne porozumienie

W jaki sposób Europa może przyczynić się do osiągnięcia porozumienia nuklearnego z Iranem?

Deputy Director, Middle East and North Africa programme
Senior Policy Fellow
Publication cover
Full text available in
Summary available in

Ellie Geranmayeh przewiduje następujące cztery możliwe scenariusze, które mogłyby ukształtować przyszłe rozmowy na temat programu nuklearnego i  zaleca, jaką pozycję może przyjąć Europa:

  • porozumienie zostaje osiągnięte poprzez tymczasową umowę, której termin ważności upływa 20 lipca,
  • tymczasowe porozumienie jest przedłużone na okres 6 miesięcy,
  • Kongres Stanów Zjednoczonych blokuje wdrożenie ostatecznego porozumienia,
  • negocjacje zostają zawieszone.

Geranmayeh uważa że w przypadku przyjęcia porozumienia, Europa może odegrać główną rolę w jego impementacji. W przypadku przedłużenia tymczasowego porozumienia, złagodzenie przez Europę sankcji ekonomicznych wobec Teheranu może się okazać niezbędne w zamian za kontynuację wdrażania restrykcji nałożonych wobec programu nuklearnego przez Iran. Jednocześnie Geranmayeh rekomenduje Europie opracowanie planu niwelującego szkody spowodowane ewentualnym zawieszeniem rozmów przez przeciwników porozumienia w irańskim  parlamencie lub amerykańskiem Kongresie. W przypadku gdy Kongres uniemożliwi wdrożenie przez Biały Dom końcowego porozumienia, Europa nie powinna bezrefleksyjnie iść w ślady Kongresu i przez to ryzykować swojimi własnymi interesami. Jednakże, jeżeli Teheran pokaże zaangażowanie i chęć osiągnięcia porozumienia poprzez dyplomację, Europa powinna spróbować uratować negocjacje w drodze łagodzenia unilateralny sankcji, idąc dalej w tych rozwiązaniach niż USA. W tym przypadku Europa będzie musiała ochronić europejskie firmy przed wtórnymi sankcjami nakładanymi przez Stany Zjednoczone.