European Foreign Policy Scorecard 2014

Kompleksowa analiza europejskiej polityki zagranicznej

Publication cover
Pełny tekst dostępny w

Polityka zagraniczna powróciła do agendy UE. Dwa znaczące sukcesy:  Kosowo oraz Iran ilustrują jak Europa może osiągać widoczne rezultaty kiedy państwa członkowskie i unijne instytucje ze sobą współpracują. Oba te sukcesy są również wynikiem pracy rozpoczętej lata temu.

Tegoroczna edycja European Foreign Policy Scorecard podkreśla również, poza wspomnianymi sukcesami, europejskie zmagania ze stabilizacją sytuacji w swoim najbliższym sąsiedztwie: kryzys w Syrii uległ pogorszeniu, europejska polityka sąsiedztwa pozostała mało efektywna wobec wyzwań w Egipcie, a relacje z Rosją są dalekie od przyjaznych.

Polska w tym roku została liderem w pięciu kategoriach, umacniając swoją pozycję w gronie krajów kształtujących unijną politykę zagraniczną.

Te kategorie to:

  • Wsparcie Komisji Europejskiej w przeciwstawianiu się rosyjskim naciskom wobec państw Partnerstwa Wschodniego
  • nacisk na Rosję do zaangażowania się w pokonanie konfliktu syryjskiego
  • Aktywne działania na rzecz uwolnienia Julii Tymoszenko z więzienia
  • Zaangażowanie w zniesienie wiz dla Ukrainy, Gruzji i Mołdawii
  • Starania na rzecz dywersyfikacji źródeł dostaw energii w Europie w celu zmniejszenia zależności od Rosji

Czwarta edycja European Foreign Policy Scorecard analizuje 66 szczegółowych kwestii z zakresu polityki zagranicznej UE dotyczących sześciu jej podstawowych obszarów: stosunków z Chinami; Rosją; obszarem postsowieckim/Turcją/Bałkanami; Bliskim Wschodem/Afryką Północną; Stanami Zjednoczonymi oraz polityki UE w instytucjach międzynarodowych i wobec konfliktów na świecie. Autorzy wystawiają oceny (od A do D) za postawę UE w odniesieniu do wymienionych dziedzin polityki (podstawowe kryteria to spójność i efektywność) oraz oceniają politykę poszczególnych państw członkowskich („liderzy”„ lub „maruderzy”) w zależności od tego, czy wspierają bądź utrudniają one formułowanie wspólnej polityki UE w danych obszarach.

Pionierski eksperyment w analizie polityki zagranicznej UE

Foreign Affairs

Nieocenione narzędzie, które poszerza naszą wiedzę o polityce zagranicznej UE

Javier Solana

Pełen tekst raportu European Foreign Policy Scorecard można pobrać tutaj
Strona główna projektu Scorecard 2014

Najnowszemu raportowi European Foreign Policy Scorecard 2014 poświęcona będzie debata Warszawskiego biura ECFR, która odbędzie się 11 lutego

European Council on Foreign Relations nie zajmuje stanowisk zbiorowych. Publikacje ECFR reprezentują jedynie poglądy poszczególnych autorów.