Nieprzewidywalna Rosja: Skutki dla Polski

Europa Środkowo-Wschodnia jest dla Władimira Putina poligonem, gdzie testuje on projekt nowego porządku światowego.

„Europa Środkowo-Wschodnia jest dla Władimira Putina poligonem, gdzie testuje on projekt nowego porządku światowego. Konflikty średniego zasięgu, które będą jak się przypuszcza osią kremlowskiej strategii destabilizacji, nie są w oczach Warszawy jedynie agresją per se ani instrumentem umacniania w rosyjskim społeczeństwie mentalności oblężonej twierdzy, choćby był to nawet ich podstawowy cel – są bowiem także balonami próbnymi testującymi zwartość NATO. Wyniki testu zadecydują o dalszych krokach. Warszawy nie zadowala argument, że siły konwencjonalne NATO osiemnastokrotnie przewyższają rosyjskie. Dla Europy Środkowo-Wschodniej liczy się to, że rosyjskie siły i środki są dziesięciokrotnie większe od sił NATO w tym regionie. Sojusz jest na tym obszarze strategicznie słaby w tej mierze, w jakiej w grę wchodzi rosyjski potencjał uniemożliwiania dostępu do przestrzeni powietrznej (A2/AD, anti-access/area denial) pozwalający w razie konfliktu łatwo zapobiec szybkiemu rozmieszczeniu sił NATO. Jeśli więc skuteczne odstraszanie Rosji okaże się niemożliwe, konwencjonalne konflikty średniego zasięgu mogą rozlać się na wschodnioeuropejski obszar Sojuszu. Rosyjskie zagrożenie może okazać się wkrótce ponurą rzeczywistością, dlatego potrzebne jest najszybciej jak to możliwe prawdziwe a nie symboliczne wzmocnienie potencjału obronnego w regionie.”

Cały tekst artykułu, który jest głosem w dyskusji o przyszłości Rosji i jej relacjach z Europą, znajduje się tutaj.

Polecamy także:

European Council on Foreign Relations nie zajmuje stanowisk zbiorowych. Publikacje ECFR reprezentują jedynie poglądy poszczególnych autorów.