Стратегическата какафония на Европа

27 страни в търсене на подходящата стратегия за сигурност

Publication cover
Целият текст можете да намерите на
Резюме можете да намерите на

Стратегическата какафония на Европа: 27 държави в търсене на правилна стратегия за сигурност

Кризата в Мали още веднъж извади наяве празнотата на европейските военни претенции и липсата на общи цели. Въпреки консенсуса, че нещо трябва да бъде направено, вместо да бъде изпратена готовата за действие френско-германско-полска бойна групировка, Франция сама свърши всичко.

Новото изследване на Ник Уитни и Оливие де Франс от ЕСВП „Европейската стратегическа какафония“ анализира индивидуалните стратегии за сигурност на всички 27 страни членки на ЕС и открива, че много от тях са остарели и неадекватни. Авторите твърдят, че е време европейските лидери трябва да започнат да си задават трудните и досега избягвани въпроси в сферата на сигурността, да обменят идеи и да лансират същински стратегически диалог по въпроса още в рамките на подготовката за срещата на Европейския съвет през декември 2013 г.

Ник Уитни и Оливие де Франс подчертават, че ако европейската сигурност не бъде взета под внимание по-сериозно, то за всички в ЕС това:

·         Ще коства пари: Липсата на общо разбиране за рисковете, пред които е изправена Европа, води до неспособност за поддържане на необходимите отбранителни способности на фона на бюджетни съкращения заради финансовата криза.

·         Ще коства уважение: Липсата на стратегическа визия подкопава амбициите на ЕС и на отделни държави членки да бъдат вдъхващ доверие и ефективен глобален фактор.

·         Води до сериозни рискове: Малко европейски държи изглежда си задават въпроса за какво са необходими въоръжените сили освен като инструмент за създаване на работни места и развитие на индустриални производства.

Някои факти:

·         Общите европейски разходи за отбрана годишно възлизат на почти 200 милиарда евро – това е повече отколкото средствата, заделяни от Русия и Китай, взети заедно.

·         Опитите да се създаде обща европейска стратегия за сигурност от страна на Франция и Великобритания през 2003 г. се провалиха отчасти заради отказа на Германия да участва в мисии зад граница.

·         Макар някои държави членки да имат глобални стратегически възгледи, други са съсредоточени основно върху местния контекст. Някои страни, макар и ангажирани с въпросите на сигурността, не гледат на проблема стратегически, други пък изцяло се въздържат от участие в подобни дискусии. 

Европейският съвет за външна политика не заема колективни позиции. Този коментар, както всички публикации на ЕСВП, представя само авторовото мнение.