Технологична геополитика: защо технологиите влияят върху европейската сила

В нов доклад на ЕСВП експертите Улрике Франке и Хосе Игнасио Торебланка разискват как европейските лидери трябва да се приспособят към геополитическите събития на 21 век, в които ще доминират новите технологии

The outside of a google data center in the Netherlands
A Google data center in the Netherlands
Изображението е на picture alliance / Robert Utrecht
©
Целият текст можете да намерите на
Резюме можете да намерите на

Новите технологии стимулират икономиките и увеличават глобалното икономическо влияние на държавите. ЕС все още подхожда към технологиите единствено като регулаторен проблем. Съюзът трябва да преразгледа този подход, за да не се окаже губещ в състезанието за новите дигитални технологии през 21 век. 

В нов доклад на ЕСВП “Технологична геополитика: защо технологиите влияят върху европейската сила“ експертите Улрике Франке  и Хосе Игнасио Торебланка разискват как европейските лидери трябва да се приспособят към геополитическите събития на 21 век, в които ще доминират новите технологии.

Европейските държави рискуват да се превърнат в поле за технологично съревнование между великите сили. Технологичните сблъсъци зачестяват, а европейците стават уязвими, от което трети страни могат да се възползват. Тази уязвимост, от своя страна, може да доведе до нови зависимости и външна намеса.

  • Изборът на компании за внедряване на 5G мрежите се оказа и първият същински спор за технологични иновации след края на Студената война. Някои държави-членки на ЕС все още отказват да направят трудния 5G избор или продължават да следват китайските стратегии и инициативи за свързаност.  
  • Подводните кабели са от съществено значение за функционирането на всички дигитални сектори. 97% от интернет трафика минава през тях. През последните няколко години китайски и американски компании като Huawei, Amazon, Microsoft, Google и Facebook увеличиха дела си на пазара за подводни кабели.
  • Който определя технологичните стандарти, прави другите играчи на пазара зависими от тях. В момента се разиграва състезание за технологичните стандарти, по които ще функционира дигиталната инфраструктура. И тъй като глобализацията се превръща във все по-фрагментиран процес, а САЩ и Китай се отдалечават все повече, борбата за технологичните стандарти навлиза в критична фаза.
  • Новите технологии имат редица военни приложения, което би могло да промени баланса на силите в света. Военният изкуствен интелект например се очертава като ново поле за съперничество между големите сили.    
  • Авторитарни правителства успешно използват дигиталните технологии за укрепване на позициите си, упражняване на контрол над своите граждани и подкопаване на демократични режими. Авторитарните правителства превърнаха социалните медии и дигиталните технологии в ефективни инструменти за наблюдение и социален контрол, с които потискат демократичната опозиция.
  • Бизнес моделът на компаниите от сектора на социалните медии цели разширяване на аудиторията и събиране на потребителски данни. Той даде живот на една „икономика на вниманието“, възползваща се от емоциите на потребителите. Този бизнес модел засили политическата поляризация и предизвика ерозия на доверието към институциите. Поради липсата на подходящи регулации, социалните медии са уязвими към чуждо вмешателство в изборни процеси

Авторите на доклада предлагат действия, които да бъдат в основата на европейския отговор на геополитическото съревнование за технологиите:

  • ЕС и държавите членки трябва да променят нагласата си – пренебрегването на геополитическия елемент на новите технологии не е печеливша стратегия.
  • Разработване на ново споразумение за технологиите (Tech compact): основната задача пред ЕС е да работи с държави съмишленици и многостранни организации (например Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и регионални организации в Латинска Америка, Африка и Индийско-Тихоокеанския регион) за задаване на справедливи, отворени технологични стандарти, основани върху споделени принципи.
  • ЕС трябва да укрепи съюзите си чрез стимули – например чрез даване на достъп до европейския дигитален пазар. Съюзът трябва да използва своите финансови институции, за да стимулира инвестициите на европейски компании в държави, които се стремят към въвеждане на нови технологии, но същевременно искат да намалят технологичната си зависимост от Китай.
  • ЕС трябва да създаде глобален режим за защита на данните чрез многостранни организации като ОИСР и Международния валутен фонд или чрез форуми като Г-20.

„През 21 век съревнованието между световните сили е дигитално. Говорим за състезание за глобална хегемония между САЩ и Китай. Голямото предизвикателство за ЕС е да е толкова иновативен, колкото са САЩ и Китай. Това ще определи дали ЕС ще спечели или ще загуби дигиталния си суверенитет.”, казва Хосе Игнасио Торебланка.

„Ако ЕС и държавите членки засилят сътрудничеството си по технологични въпроси, Съюзът ще бъде в по-силна лидерска позиция, защото ще демонстрира, че неговите правила и разпоредби – особено по линия на личните данни или изкуствения интелект, на първо място работят вътре в ЕС. Освен това ЕС трябва да се възползва от дипломатическото влияние на държавите членки в различни региони.“, добавя Улрике Франке.

Европейският съвет за външна политика не заема колективни позиции. Този коментар, както всички публикации на ЕСВП, представя само авторовото мнение.