Силата да контролираш: как ЕС може да моделира новата ера на стратегически експортни рестрикции (резюме)

NANJING, CHINA – MAY 15, 2023 – The Longtan Container Terminal of Nanjing Port works at night in Nanjing, Jiangsu province, China, May 15, 2023
NANJING, CHINA – MAY 15, 2023 – The Longtan Container Terminal of Nanjing Port works at night in Nanjing, Jiangsu province, China, May 15, 2023
Изображението е на picture alliance / CFOTO | CFOTO
©
Целият текст можете да намерите на
Резюме можете да намерите на
 • Технологиите все повече се превръщат в зона на конкуренция и сблъсък в стратегическата надпревара между САЩ и Китай.  
 • Западните технологии допринасят за военната модернизация на Китай, както и за развитието на руските оръжейни системи.  
 • САЩ ограничават търговията с ключови технологии с Китай и подтикват държавите-членки на ЕС да последват примера им.  
 • За да защити по-добре интересите си, ЕС трябва да разработи по-ясни политики по отношение на Китай и сигурността, включително да продължи да “ намалява риска“ в отношенията си с Пекин.  
 • ЕС трябва да разработи нова стратегическа технологична доктрина и да усъвършенства политиката си за контрол на износа.  
 • Последователната позиция ще позволи на ЕС да действа, когато е необходимо, но и да защитава себе си и своите държави-членки от бъдещ натиск от страна на Китай – и САЩ. 

Според новия доклад на Европейския съвет за външна политика (ЕСВП), представен преди срещата на върха на Г-7 в Хирошима, ЕС се нуждае от по-последователен подход към Китай и политиката на сигурност поради нарастващия риск от икономическа принуда и ответни мерки от страна на Китай. 

Разнопосочните последици от хибридната война на Русия срещу Европа, както и засилващата се технологична надпревара между САЩ и Китай, промениха световните търговски мрежи в областта на технологиите. Политическият отговор на ЕС  ще бъде от решаващо значение за бъдещето на европейската конкурентоспособност, устойчивост и суверенитет. 

Според експертите на ЕСВП – Тобиас Герке и Джулиан Рингхоф, ЕС трябва да приеме нови стратегии, за да се защити в условията на все по-интензивната технологична надпревара между САЩ и Китай. Те предлагат да се направи оценка на стратегическите технологични възможности на ЕС и на търговските отношения в областта на технологиите, особено тези с Китай. Освен това те предлагат да се подобри и хармонизира политиката на ЕС за контрол на износа, да се преразгледат съществуващите многостранни рамки за контрол на износа и да се създадат нови механизми за извънредни ситуации. 

Авторите отправиха следните ключови препоръки:  

 • Разработване на европейска стратегическа доктрина за технологично развитие: ЕС се нуждае от стратегическа рамка, която да определя целите, средствата и рисковете, свързани с използването на стратегически технологични мерки. Той трябва да я изготви по такъв начин, че да позволи координация между държавите членки, съвместна оценка на рисковете и на (непредвидените) последици и да помогне на политиците да разработят анализи на разходите и ползите от стратегическите инструменти. 
 • Усъвършенстване на европейската рамка за контрол на износа: Стратегическият контекст се е променил значително от 2021 г. досега, когато ЕС прие своя регламент за двойната употреба. ЕС следва да обмисли начини за актуализиране на инструментите си. 
 • Въвеждане на стратегически инструмент за контрол на технологиите: ЕС трябва да добави нов елемент към своя инструментариум за по-голяма гъвкавост при налагането на контрол върху износа извън обхвата на конвенционалните оръжия, оръжията за масово унищожение и изделията с двойна употреба. Това би улеснило справянето с основните предизвикателства пред сигурността и икономиката. 
 • Изготвяне на временна договореност по Споразумението от Васенаар: Освен че трябва да модернизира собствените си структури и инструменти, ЕС трябва отново да разгледа съществуващата международна структура за сигурност и икономика. Това включва отговор на въпроса доколко настоящите многостранни рамки са подходящи за защита на европейските интереси. 
 • Създаване на съюз за икономическа сигурност: Освен временното Споразумение от Васенаар и контрола на износа, ЕС трябва да изгради нови съюзи за икономическа сигурност, които да могат ефективно да решават въпроси, свързани със стратегическия контрол на технологиите (и други въпроси като стратегическата индустриална политика, сигурността на веригата за доставки и икономическата принуда). 

Европейският съвет за външна политика не заема колективни позиции. Този коментар, както всички публикации на ЕСВП, представя само авторовото мнение.