Геополитика на технологиите: Как ЕС може да се превърне в глобален играч

Фотоколаж със заместник-председателя на Европейската комисия Маргрете Вестагер, руския президент Владимир Путин и китайския президент Си Дзинпин
Целият текст можете да намерите на
Резюме можете да намерите на

Основни заключения:

 • Битките в дигиталното пространство заемат централно място в световното състезание за власт и ЕС не може да си позволи да стои настрана.
 • За да се превърне в геополитически фактор, ЕС трябва да се научи да води глобална технологична политика и да разработи амбициозна стратегия за цифрова дипломация.
 • Стратегията за цифрова дипломация ще даде възможност на ЕС да защитава по-ефективно ценностите си, да укрепва сигурността и да насърчава цифровите пазари у дома и по света.
 • За да се противопостави на китайското и руското влияние в областта на технологиите, ЕС трябва да изгради цифрови съюзи със страни-съмишленици. Необходимо е да постигне по-голямо сближаване със САЩ и други западни партньори и да предложи на държавите от Глобалния Юг привлекателен алтернативен път за цифрово развитие.
 • За успеха в това начинание на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и Европейската комисия е необходимо да се постигне съгласие между институциите на ЕС, държавите членки и бизнеса.

Водещите световни сили днес водят всеобхватна глобална политика в областта на технологиите.

 • Китай примамва държави в технологична зависимост, изолира гражданите от външно влияние, организира кибератаки и кибершпионаж и стратегически внедрява 5G технологии за контрол на телекомуникационните мрежи в чужбина.
 • По подобен начин Русия използва средствата за масова информация и социалните мрежи, за да защитава интересите си, да изолира населението си и да компрометира демокрациите по света.
 • И докато САЩ се опитват да неутрализират китайско-руското влияние, използвайки най-съвременния военен изкуствен интелект, ЕС изостава от съперниците си по стратегия, ресурси и визия.

Необходимостта Европа да догони най-технологичните страни стана особено осезаема след началото на войната на Русия срещу Украйна. Ускорявайки вече съществуващите тенденции и предизвикателства, действително технологиите се превърнаха в още едно ключово глобално бойно поле.

Към момента ЕС е започнал да насърчава цифрови партньорства със страни-съмишленици, създавайки „Глобален портал“, съответстващ на китайския „Дигитален път на коприната“, а съвсем наскоро въведе технологични санкции срещу Русия. За да научи езика на силата обаче ЕС трябва да започне да участва в глобалната технологична игра чрез цялостна дигитална стратегия, която може едновременно да взаимодейства и да се конкурира с Китай, Русия и дори със САЩ.

В новия доклад на Европейския съвет за външна политика (ЕСВП), озаглавен „Геополитика на технологиите: Как ЕС може да се превърне в глобален играч“, Юлиан Рингхоф и Хосе Игнасио Торебланка изследват възможната стратегия на ЕС за цифрова дипломация. Разглеждайки различни дигитални измерения, настоящият доклад има за цел да помогне на ЕС да преодолее изоставането си и да се утвърди като напълно ангажиран и способен технологичен актьор на глобално ниво.

Авторите очертават визията и целите на подобна стратегия, съществуващите подводни камъни, вече действащите инициативи и потенциалните възможности в различните измерения на цифровата дипломация, включително ценности, сигурност и пазари. Отчитайки съвременните геополитически реалности и предизвикателствата в областта на сигурността, докладът предлага голям набор от възможни инструменти на цифровата дипломация в стремежа ЕС да се издигне на глобалното поле в един сигурен, но напреднал технологичен ред.

Ключови препоръки за политики за цифровата дипломация на ЕС:

 • Създаване на световен фонд за опазване на демокрацията. Тази инициатива и финансов фонд ще имат за цел да защитят демократичните избори в световен мащаб от чуждестранни операции за влияние и от кибератаки.
 • Създаване на фонд за насърчаване на глобалното нормативно сближаване в областта на цифровите права. Той следва да финансира прилагането на стандарти за защита на личните данни, сигурни електронни комуникации и етичен изкуствен интелект за организациите на гражданското общество, независимите агенции, комитетите за цифрови права и изследователските мисии.
 • Ръководна роля в учредяването на глобален алианс за демократично и етично управление на технологиите. Глобалните срещи на високо равнище по етични, сигурни и приобщаващи технологични стандарти подпомагат структурираното сътрудничество и политическите диалози, дават възможност на делегациите на Европейската служба за външна дейност да координират действията на съюзниците и улеснят създаването на демократична технологична група в многостранните организации.
 • Въвеждане на фонд за киберсигурност в рамките на Мрежата на ЕС за кибердипломация. Подпомагането на страните партньори да защитят критичната си инфраструктура, фирми и публична администрация чрез разузнавателен и ситуационен център на ЕС ще осигури механизми за ранно предупреждение и адекватно обучение за справяне с кибератаки в световен мащаб.
 • Наблюдение на чуждестранните инвестиции и качествена оценка на рисковете, свързани с новите технологии. Тази инициатива за сигурни технологии ще подпомогне регулирането на геополитическите рискове и рисковете за сигурността, разработването на стратегии за намаляване на технологичните зависимости и актуализирането на международните споразумения за контрол на търговията с изделия с двойна употреба.
 • Ефективно налагане на технологични санкции чрез международно структурирано сътрудничество, както и извънтериториални или вторични санкции.
 • Подобряване на инициативата „Глобален портал“. При силна връзка с гражданското общество, условното сближаване на нормативната уредба и стандартите ще запази глобалните цифрови пазари отворени, безопасни и приобщаващи, като същевременно ще запълни пропуските в свързаността между държавите и ще доближи уязвимите държави до ЕС, отдалечавайки ги от китайското и руското влияние.
 • Използване на Трансатлантическия съвет за търговия и технологии (ТTC) за подобряване на трансатлантическите отношения. На фона на войната в Украйна и укрепването на китайско-руския съюз, ТТC би могъл да бъде средство за заздравяване на отношенията между САЩ и ЕС и за подобряване на съвместимостта на техните индивидуални технологични разпоредби.

Европейският съвет за външна политика не заема колективни позиции. Този коментар, както всички публикации на ЕСВП, представя само авторовото мнение.