Верижни прекъсвачи: Сигурност на доставките на зелена енергия в Европа

September 26, 2021, Cenxi, Cenxi, China: On September 25, 2021, at the China Guangdong Nuclear Power Wind Farm on the ridge southeast of Dalong Town, Cenxi City, Wuzhou City, Guangxi Province, the green hills and green hills, 15 wind power generators set against the clouds and the countryside, formed a beautiful green picture…In recent years, Cenxi City, Wuzhou, Guangxi has deeply practiced the concept of ecological priority and green development, vigorously developed the wind power industry, promoted the construction of green and clean energy, and formed a wind power corridor integrating wind power generation, sightseeing and tourism, and environmental protection demonstrations, boosting rural tourism Development and boost rural revitalization. (Credit Image: © SIPA Asia via ZUMA Press Wire
Ченси, Китай, 26 Септември 2021г
Изображението е на picture alliance / MAPRESS.com | He Huawen/Sipa Asia
©
Целият текст можете да намерите на
Резюме можете да намерите на

Основни заключения:

  • Преходът към зелена енергия е основна и неотложна цел на ЕС с оглед на повишаването на глобалните температури и новите геополитически реалности.
  • Китай е ключов играч в областта на зелените технологии. Това прави Европа зависима  от базираните в Китай вериги за доставки и решенията на Пекин.
  • Европейците трябва бързо да преразгледат веригите си за доставки на зелена енергия и да предприемат стъпки за постепенно намаляване на уязвимостта си от Китай както чрез засилени вътрешни политики, така и чрез сътрудничество с ключови партньори и съюзници.
  • Въпреки това не е нито възможно, нито желателно Китай да бъде напълно изключен от тези вериги за доставки.
  • Вместо това европейските политици трябва да намерят баланс между управлението на рисковете, свързани с Китай, и продължаване на взаимодействието с китайските доставчици, когато е необходимо, особено за ускоряване на прехода към нисковъглеродна икономика в ЕС.

Мрачните прогнози на Междуправителствената експертна група по изменението на климата (IPCC) във връзка с енергийния преход бяха подновени след непровокираното нападение на Русия срещу Украйна. Санкциите и ембаргото върху петрола ще пренасочат европейската енергийна зависимост от Русия към възможности за нови източници на зелена енергия.

Непосредственият залог пред европейците е изграждането на бъдеще, което да е едновременно зелено, и енергийно стабилно. Глобалната роля на Китай в широк спектър зелени технологии се засилва. По този начин Пекин става незаменим фактор в зеления преход, който ЕС отчаяно иска да осъществи. Действително, вятърни паркове, построени и управлявани от различни китайски компании, намират своето място в цяла Европа, включително в Хърватия и Италия през последния месец. Рисковете от това да разчитаме на друга авторитарна сила в търсенето на зелена енергия са от съществено значение за необходимия преход на Европа.

В новата публикация Верижни прекъсвачи: Сигурност на доставките на зелена енергия в Европа“ Агата Крац (Rhodium Group), д-р Янка Ортел (ЕСВП) и Чарли Вест (Rhodium Group) се впускат в изследване на съдбоносното хармонизиране на европейските партньори в областта на енергийния преход, като очертават пет основни подхода. Те имат за цел да насочат вниманието на политиците, както и да насърчат по-широк обществен дебат, върху трудния избор, който предстои.

  • Ключови подходи за справяне с рисковете по веригите за доставки в секторите на зелена енергия: преоценка на геополитическите рискове, които оказват влияние върху устойчивостта на веригите за доставки. Необходимо е европейските лидери да повишат стабилността на доставките на зелена енергия спрямо всяко по-нататъшно влошаване на отношенията с Китай.
  • Прецизно определяне на уязвимостта от Китай. Стабилността на веригите за доставки на зелена енергия ще има висока цена, но е напълно възможно рисковете за сигурността да бъдат преодолени без да се прибягва до пълномащабно преместване на производството.
  • Приоритизиране на благоприятни за бизнеса политики. Европейците трябва да работят за повишаване на конкурентоспособността на местните фирми. Необходими са политики, които да гарантират, че възникващите в резултат на прехода индустрии, са конкурентоспособни в световен мащаб в дългосрочен план.
  • Поддържане на високи екологични и етични стандарти за дългосрочна устойчивост. Всяка ефективна политика в областта на зелената енергия ще изисква придържане към високи стандарти, съответстващи на европейските ценности.
  • Сътрудничество с партньори. Изграждането на устойчиви вериги за доставки на зелена енергия ще изисква безпрецедентно взаимодействие със съмишленици.

Европейският съвет за външна политика не заема колективни позиции. Този коментар, както всички публикации на ЕСВП, представя само авторовото мнение.