Events

България и Европейската зелена сделка

Софийският офис на ЕСВП организира кръгла маса, посветена на социално-икономическите възможности, които се откриват пред България чрез механизмите на Европейската зелена сделка. Проследете дискусията на…

EU-Russia relations: Now what?

Following Josep Borrell’s unsuccessful visit to Moscow, Europe is once again facing the question of how to tailor its relations with Russia. How to explain…