Pokerowa zagrywka Chin wobec MFW: podbiją stawkę czy spasują?

Chiny by spełnić swoją długoletnią ambicję umiędzynarodowienia juana stoją przed trudnym wyborem: wzmocnienia lub zamrożenia reform rynkowych

Publication cover
Pełny tekst dostępny w
Streszczenie dostępne w

Chiny by spełnić swoją długoletnią ambicję umiędzynarodowienia juana stoją przed trudnym wyborem: wzmocnienia lub zamrożenia reform rynkowych.

Publikacja pt. „China, the yuan and the IMF: Double or quits?” to najnowsza edycja seriiChina Analysis autorstwa ECFR, której celem jest zrozumienie chińskiego spojrzenia  na bieżące sprawy w oparciu o chińskojęzyczne źródła. Niniejsze wydanie skupia się na chińskich reakcjach wobec decyzji MFW dot. uznania juana jako „swobodnie wymienialnej waluty” w ramach koszyka walut SDR (walut ze specjalnymi prawami ciągnienia). MFW podjął taką decyzję,  pomimo że chińskiemu juanowi wiele brakuje do bycia w pełni umiędzynarodowioną, „swobodnie zbywalną” walutą.

Z powodu szeroko komentowanego spowolnienia chińskiego wzrostu gospodarczego, do którego  doszło w  ostatnich  miesiącach,  Pekin pozornie zarzucił plany  przeprowadzenia niezbędnych reform rynku by umiędzynarodowić juana. Ta niechęć w osiągnięciu tego celu jest przedmiotem analizy chińskich autorów, którzy przyznają, że chiński rząd nie chce  wahań kursu juana.

Francois Godement, dyrektor programu Azja i Chiny ECFR, napisał m.in.:

” W obliczu zagrożenia utraty znaczenia w świecie, w którym państwo o największych rezerwach walutowych staje się również największym międzynarodowym publicznym pożyczkodawcą, MFW podjął polityczną decyzję: włączył w koszyk SDR walutę, która jest raczej „swobodnie używana” niż  swobodnie zbywalna.”

„W sprawie reformy monetarnej i finansowej, chińskie władze stoją w obliczu trudnych wyborów, które są znane graczom pokera: w obliczu coraz większych strat, mogą  podbić stawkę poprzez przyspieszenie reform , lub  spasować wracając do taktyki ruchów na rynku kapitałowym i monetarnej internacjonalizacji.”

„Zaledwie rok temu, problemem rządu był eksport kapitału. Obecnie, władza już w pewnym stopniu kontroluje przepływy kapitałowe przy jednoczesnym utrzymywaniu ograniczonej liberalizacji w celu zdobycia poparcia MFW. „
 

European Council on Foreign Relations nie zajmuje stanowisk zbiorowych. Publikacje ECFR reprezentują jedynie poglądy poszczególnych autorów.