Niemieckie wybory: czego spodziewa się Europa a czego Niemcy nie dostarczą

Niemcy nie będą chciały przewodzić Europie

Publication cover
Pełny tekst dostępny w
Streszczenie dostępne w

Europejczycy dużo oczekują od Niemiec po wyborach – przede wszystkim spójnej wizji dla kontynentu, która bierze pod uwagę więcej niż tylko sposoby przeciwstawiania się kryzysom. Powinni jednak przygotować się na rozczarowanie.

Niemcy mają swoje wewnętrzne problemy, takie jak nierówności dochodowe czy spadek populacji, i z tego powodu brakuje im chęci do podjęcia się roli lidera w trudnych czasach. Pomimo swojej centralnej pozycji w polityce europejskiej, postrzegają siebie raczej jako wzór do naśladowania niż przywódcę i prezentują mocno pragmatyczne podejście do reform bez nakreślania ambitnych długoterminowych planów.

W nowej publikacji ECFR – The German election: what Europe expects – and what Germany will not do – Ulrike Guérot ostrzega, że pragmatyczne podejście Niemiec najprawdopodobniej się nie zmieni, pomimo tego, że europejscy przywódcy chcą berlińskiego przywództwa w trzech sferach:

Unia bankowa – Niemcy omijają temat, który przez wiele osób jest postrzegany jako główny etap procesu uwolnienia finansów państwowych od bankowych i stabilizacji projektu europejskiego. Jednak polityczne i prawne przeszkody w Niemczech nie znikną po wyborach, chyba że powrót niebezpiecznej niestabilności giełdowej zmusi je do działania.

Strategia wzrostu gospodarczego – Niemcy nie zwracają uwagi na apele o stymulowanie własnej gospodarki w taki sposób, aby skorzystała z tego cała Europa. Są raczej przekonane, że ich sukces gospodarczy powinien być wzorem dla innych krajów, które również muszą się oddać ciężkiej pracy, oszczędzaniu i reformom.

Europejska polityka zagraniczna – powszechny jest pogląd, że Europa nie może mieć spójnej strategii w polityce zagranicznej bez współudziału Niemiec. Ale same Niemcy pozbawione są jakiejkolwiek strategii w tej dziedzinie, przedkładając przemysł nad dyplomację.

„Europa chcę, aby Berlin dotrzymał słowa i wyszedł z wyborów z wyraźną wizją dla Unii Europejskiej i jej przyszłości. Ale Niemcy żyją w innym świecie niż pozostałe kraje członkowskie i mają swoje własne troski i obawy. Istnieje przepaść między europejskimi oczekiwaniami na zajęcie bardziej konstruktywnej pozycji przez Niemcy a niemiecką zdolnością do wypełnienia tych oczekiwań.” – Ulrike Guérot

 

Analiza ECFR autorstwa Ulrike Guérot pt.”The German election: what Europe expects – and what Germany will not do” dostępna jest na stronie ECFR

European Council on Foreign Relations nie zajmuje stanowisk zbiorowych. Publikacje ECFR reprezentują jedynie poglądy poszczególnych autorów.