Europejskie wsparcie dla Libii

Transformacja w Libii zatrzymała się w miejscu pośród powszechnej niechęci wobec demokratycznych instytucji i partii politycznych

Publication cover
Pełny tekst dostępny w
Streszczenie dostępne w

Europa może zrobić więcej, aby zadbać o swoje interesy w Libii. Trzy lata po rewolucji, kluczowe zmiany dla transformacji, takie jak wybory, nowa konstytucja i stworzenie warunków dla dialogu narodowego, nie zostały wprowadzone.

Analiza ECFR autorstwa Mattia Toaldo, eksperta ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, wskazuje, że transformacja w Libii zatrzymała się w miejscu pośród powszechnej niechęci wobec demokratycznych instytucji i partii politycznych. Niewielkie postępy poczyniono w zakresie bezpieczeństwa, demokracji i gospodarczego ożywienia. Toaldo twierdzi, że przed końcem tego roku przy wsparciu międzynarodowych partnerów tj. UNSMIL, UE, G8 oraz państw grupy P3+3,  powinny odbyć się nowe wybory, opracować nową konstytucję i stworzyć warunków do prowadzenie dialogu by zbudować  narodowy konsensu.

Publikacja ECFR wskazuje na pięć kluczowych zadań, których powinna podjąć się Europa:

·         Utrzymanie infrastruktury politycznej i sytemu sprawiedliwości przez wsparcie dla systemu sądownictwa, społeczeństwa obywatelskiego i mediów, jak również wyborów i referendum konstytucyjnego.

·         Wspieranie władz lokalnych w dostarczaniu usług miejskich i zachęcenia rządu do decentralizacji tych usług.

·         Pomoc dla rządu w zakresie ustanowienia profesjonalnej i neutralnej politycznie i żandarmerii, która nie będzie naruszać lokalnych porozumień o podziale władzy i bezpieczeństwie.

·         Zapewnienie większej przejrzystości w zakresie zarządzania dochodami z ropy naftowej i rozwoju libijskiej gospodarki, która jest od niej niezależna.

·         Poprawa koordynacji międzynarodowego wsparcia i interwencji, aby szybciej reagować na zmieniające się wydarzenia w Libii.

European Council on Foreign Relations nie zajmuje stanowisk zbiorowych. Publikacje ECFR reprezentują jedynie poglądy poszczególnych autorów.