Chińskie marzenie cyfrowe: Technologia w epoce Xi Jinpinga

Przebiegająca obecnie w Chinach rewolucja cyfrowa ma na celu uczynienie tego kraju „cyberpotęgą pierwszego rzędu”, czyli czołowym mocarstwem świata

Full text available in
Summary available in

Czterech ekspertów ds. Chin – Katja Drinhausen, Elsa Kania, Adam Knight oraz Marcin Przychodniak – analizują sprzeczności występujące po obu stronach debaty na temat regulacji chińskiej cyberprzestrzeni: między siłami rynkowymi, które nawołują do łagodnej kontroli aktywności w sieci, a tymi, które spoglądają przez pryzmat polityczny i wzywają do ściślejszej kontroli i regulacji.

Podczas gdy era cyfrowa stawia większość społeczeństw na całym świecie wobec nowych dylematów, unikalnym aspektem chińskiej debaty jest brak sprzeciwu wobec roli rządu. To wolność, a nie kontrola, postrzegana jest jako niebezpieczny wybór.

Główne wnioski:

  • Dla Chin głównym i stałym celem jest dogonienie Stanów Zjednoczonych, czy to w zakresie sztucznej inteligencji, czy w związku z technologiami wojskowymi
  • Wsobność struktur biurokratycznych i przeszkody społeczne utrudniają wzajemne powiązanie danych
  • System oceny obywateli jest rozszerzeniem oceny zdolności kredytowej i rzekomą odpowiedzią na brak zaufania międzyludzkiego w Chinach
  • Era cyfrowa wywołuje obawy o miejsca pracy w sektorach przemysłu i usług; choć odgórne planowanie strategiczne w Chinach ma tę zaletę, że pozwala na szybką mobilizację zasobów, to działa wbrew rynkowej logice napędzającej większość cyfrowych procesów.