China Analysis: Prawo i władza w Chinach Xi Jinpinga

Akcentowanie zasad i kształtowanie odgórnego stylu przywództwa w państwie Xi Jinpinga

Pełny tekst dostępny w
Streszczenie dostępne w

W Chinach, oficjalne komunikaty partii przekazują jedynie połowiczne informacje. Partia opiera się na silnym przywódcy – prezydencie Chin Xi Jinpingu – i skomplikowanej sieci formalnych i nieformalnych reguł i praktyk. Xi Jinping wzmocnił swoją pozycję jako najpotężniejszego człowieka Chin poprzez akcentowanie zasad i kształtowanie odgórnego  stylu przywództwa.

Najnowsza publikacja “China Analysis: Law and power in Xi’s China opublikowana przez ECFR i Asia Centre skupia się na tym, jak formalne reguły i arbitralna władza koegzystują w Chinach.

Korupcja: W 2013 roku, światem polityki w Chinach wstrząsnęły skandale korupcyjne i wysiłki rządu w celu rozwiązania problemu korupcji w kraju. Procesy sądowe Bo Xilai, Wang Lijun i Liu Zhijun trafiły na nagłówki światowych gazet, podobnie jak śledztwa dotyczące wyższych urzędników partyjnych. “Shuanggui”, specjalna procedura dyscyplinarna pozostająca poza wszelkimi ramami prawnymi, stała się jednym z najbardziej dyskutowanych mechanizmów antykorupcyjnych w Partii Komunistycznej.

Rola Xi Jinpinga: W chińskiej polityce intensywnie się o tym dyskutuje. Kampania medialna w Chinach przeciwko wprowadzeniu tzw. „zasady konstytucyjnej” (termin coraz częściej używany przez liberałów domagających się przestrzegania podstawowych praw człowieka zagwarantowanych w chińskiej konstytucji) wywołała pytania: czy Xi jest celem tej kampanii, bo przewodzi  bezkompromisowemu ruchowi antykorupcyjnemu, czy cicho popiera konserwatystów w partii?

Wpływ „czerwonych książąt”: Prezydent Chin, Xi Jinping, należy do grupy potomków pierwszych pokoleń przywódców ChRL – znanych również jako “książęta”. Książęta stali się wpływowi na rzecz własnych interesów w ramach chińskiego rządu, wojska i środowisk akademickich. Ale jak wpływowi są oni w chińskiej polityce?

Absolutna władza niszczy praworządność, ale nawet ograniczona władza podważa ją od czasu do czasu (…) Xi Jinping nie widzi sprzeczności między odgórnymi, autorytarnymi rządami partii z rozwiązaniami opartymi o zasady wolnego rynku. ” – Francois Godement

Publikacja “China Analysis: Law and power in Xi’s China” napisana przez Francois Godement dostępna jest w języku angielskim na stronie ECFR.

European Council on Foreign Relations nie zajmuje stanowisk zbiorowych. Publikacje ECFR reprezentują jedynie poglądy poszczególnych autorów.