Lęk o bezpieczeństwo spędza Europejczykom sen z powiek

Rywalizacja mocarstw w coraz większym stopniu kształtuje otoczenie bezpieczeństwa Europejczyków, rosną na znaczeniu też inne zagrożenia bezpieczeństwa, od terroryzmu i cyberataków do zmian klimatu.

Rywalizacja mocarstw w coraz większym stopniu kształtuje otoczenie bezpieczeństwa Europejczyków, rosną na znaczeniu też inne zagrożenia bezpieczeństwa, od terroryzmu i cyberataków do zmian klimatu.

W nowym raporcie Koszmar w ciemności: Lęki o bezpieczeństwo, które spędzają Europejczykom sen z powiek przedstawiamy analizę i wyniki badań postrzegania bezpieczeństwa we wszystkich państwach członkowskich UE.

Te wyniki wskazują, że państwa członkowskie podobnie postrzegają zagrożenia – wliczając w to migracje, terroryzm, zmiany klimatu i cyberataki – ale znacznie się różnią w poczuciu podatności na nie. Te różnice wynikają nie tylko z położenia geograficznego i rozmiaru – Niemcy i Francja, na przykład, znajdują się na dwóch krańcach spektrum: Francja czuje się odporna, a Niemcy podatne na zagrożenia.

Pomimo zmagań z wszystkimi zagrożeniami omówionymi w tym raporcie, to Unia Europejska w pewien sposób stała się swoim najgorszym wrogiem. Jak zauważają autorzy raportu, „odpowiedzi respondentów dotyczące skupienia na kwestii imigracji wskazują, do jakiego stopnia to polityczne skutki kryzysu migracyjnego […], a nie migracja jako taka, zagrażają UE”.

Najpilniejszym wyzwaniem stojącym przed UE jest zachowanie jedności w trakcie szczytu NATO; W przyszłości zaś zadaniem dla Europejczyków będzie „wytworzenie autonomicznych zdolności strategicznych poprzez przyjęcie bardziej elastycznego, opartego na zasadzie wielu prędkości podejścia do bezpieczeństwa”.

Raport jest dostępny online i w formacie PDF

European Council on Foreign Relations nie zajmuje stanowisk zbiorowych. Publikacje ECFR reprezentują jedynie poglądy poszczególnych autorów.