Какво наистина чувстват европейците: Битката за политическата система

Publication cover
Целият текст можете да намерите на
Резюме можете да намерите на
Прочетете доклада на ЕСВП тук.

 

  • Политиката днес е свързана с емоции толкова, колкото и с идеи – но малко хора са се опитвали да открият какво всъщност чувстват европейците.

  • Нивата на подкрепа за членство в Европейския съюз в момента са високи, но също така и песимизмът по отношение на бъдещето на европейския проект.

  • Във всяка държава-членка, с изключение на Испания, повечето избиратели смятат, че е възможно ЕС да се разпадне в следващите 10-20 години.

  • Шокиращо голяма част от европейците във всяка държава-членка смята, че е възможна война между страните от ЕС – най-убедени в това са млади хора.

  • Една емоционална карта на Европа показва разделение между хора, които са настроени оптимистично, чувстват се добре оценявани и сигурни; и тези, които се чувстват стресирани и уплашени.

  • Има дълготраен конфликт, фокусиран върху начина, по който европейците се чувстват относно демокрацията, икономиката, геополитиката и климата.

  • Всички европейски избори се превърнаха в събития с раздвоен екран, разделящи оптимистични избиратели, които търсят сътрудничество от песимистични избиратели, които живеят в свят на конкуренция.

  • Проевропейските партии вече се нуждаят от приобщаваща, убедителна история за бъдещето – такава, която се основава на по-емоционално разбиране за гражданите. Партиите трябва да се „свързват с“, а не да „убеждават“ разочарованите избиратели.

 

Европейският съвет за външна политика не заема колективни позиции. Този коментар, както всички публикации на ЕСВП, представя само авторовото мнение.