Европейски външнополитически бележник 2013

Една разбираема оценка на европейската външна политика

Publication cover
Целият текст можете да намерите на
Резюме можете да намерите на

Европейски външнополитически бележник 2013

И през изминалата година кризата в еврозоната продължи да подрива външния образ на ЕС, неговата „мека“ сила, както и способността му да преследва своите интереси на световната сцена. Но третото издание на Европейския външнополитически бележник на ЕСВП, който изследва влиянието на Европа във все по-конкурентия свят,  констатира, че общата картина не е съвсем еднозначна:

В кои региони и по кои въпроси ЕС успя да проектира своето влияние? Кои държави-членки бяха лидери във външната политика, кои „оставачи“  или дори пречка пред общата кауза? Какъв бе ефектът на кризата в еврозоната върху ролята на Европа в глобалната кауза?

Основни резултати от бележника:

  • Кризата пречи на външната политика – Гърция и Испания се присъединиха към Румъния и Латвия в групата на изоставащите по най-много въпроси.
  • Малките успяват – Швеция и Холандия доказват, че по-малките страни членки могат да имат значително влияние по отделни теми.
  • Поне във външната си политика Великобритания остава вярна на европейските си ангажименти. Въпреки видимото си отдръпване от Евросъюза Великобритания все още е влиятелен член на „голямата тройка“ и дава своя принос за общата външна политика.
  • Френско-германският мотор се задавя– във външнополитически план Европа разчита на широки коалиции от държави, които рядко включват едновременно Париж и Берлин.

Бележникът се спира на 79 отделни аспекта на европейската външна политика,  разпределени в шест области: (1) Отношения с Китай, (2) Русия,  (3) Европейски страни извънЕС (Западните Балкани, Турция, Източно партньорство),  (4)  Близъкизток и Северна Африка, (5) САЩ, (6) ЕС в многостранните институциии в управлениетона кризи. Авторите дават оценки за общото представяне и поставят етикети „лидер“ и „изоставащ“ на отделните страни в зависимост от това, дали те се проявяват като лидер или пречка за способността на Европа да постигне своите интереси, свързани с отделни цели.

Резултати за България:

Министърът на външните работи Николай Младенов направи обиколка на Близкия изток и Северна Африка заедно с колегите си от Полша и Швеция Радек Шикорски и Карл Билд, но по обясними причини българският финансов ангажимент към региона бе малък. България е лидер по два компонента: Принос към мисията в Афганистан и Международен договор  относно търговията с оръжие в рамките ООН. Два пъти получава и оценка „Изоставаща“. Общото заключение е, че все още е налице възможност за подобрение.

Новаторски експеримент във външнополитическия анализ“ Foreign Affairs

 Безценен инструмент, които разширява познанията ни относно външната политика на ЕС“ Хавиер Солана

Натиснете тук, за да посетите интерактивната интернет страница на бележника

Натиснете тук за видео материал, обясняващ бележникаи резултатите от тазгодишното издание

Натиснете тук за аудио относно основните резултата от бележника.

Европейският съвет за външна политика не заема колективни позиции. Този коментар, както всички публикации на ЕСВП, представя само авторовото мнение.